מרכז השירות של יחידת מיטב פעיל

בימים א'-ה'. מרכז השירות הטלפוני פעיל בין 07:30 - 17:00. מרכז השירות הדיגיטלי בין 08:00-18:00.

 

טלפונים נוספים