הזדמנות אחרונה! הארכנו את ההרשמה לעתודה

10.12.17-26.03.18

 

ההרשמה לעתודה האקדמית בעיצומה!
ניתן להרשם למסלול באמצעות התחברות לאיזור האישי > שאלון העדפות > שאלון עתודה

מידע נוסף אודות העתודה האקדמית | הליך המיון למסלול.

בהצלחה!