חיל המודיעין

מיון כלל חמ"ן

כלל חמ"ן

אנשים סימנו כי המידע עזר להם

מערכת אתר מתגייסים


מועמדים שנתוניהם נמצאו מתאימים לתנאי הסף שנקבעו על ידי חיל המודיעין יזומנו ליום מיון ראשוני לחיל. מסלול כלל חמ''ן מאגד בתוכו מגוון רחב של מסלולים העוסקים בתחומים: מחקר, פענוח, שפות, טכנולוגיה ולוחמה. כלל המתמיינים יזומנו לכנס מבחנים ובמידה ויעברו אותו, יזומנו לראיון אישי ו/או מבחנים בקבוצה למסלול ספציפי.

מהם חלונות המיון לכלל חמ''ן?

המיונים לכלל חמ''ן לחיל המודיעין מתחילים בסוף כיתה י"א.

המיונים נפתחים עבור מלש"בים שנמצאו מתאימים למיון בשתי פעימות:

הפעימה הראשונה מתקיימת בחודשים יוני – אוקטובר עבור המלש"בים שמתגייסים בון החודשים יולי – נובמבר.

הפעימה השנייה מתקיימת בחודשים פברואר – אפריל עבור המלש"בים שמתגייסים בין החודשים דצמבר – אפריל.

איך אני מגיש בקשה להתמיין?

אם אתם מעוניינים להגיש בקשת מיון לחיל המודיעין, עליכם למלא את טופס בקשת מיון לחיל המודיעין שמקושר כאן, נדרש לעלות את הטופס לאתר או לשלוח למייל

meitav@digital.idf.il

המועמדים המבוגרים בשנתון יוכלו לשלוח בקשת מיון מיוני עד ה14.08 במהלך כיתה י"א.

המועמדים הצעירים בשנתון יוכלו לשלוח בקשת מיון בין החודשים ינואר – מרץ במהלך כיתה י"ב.

איך מתבצע יום המיון לכלל חמ''ן? 

בתוך כלל חמ''ן ניתן להתמיין לתת מסלול אחד בלבד, ובמקביל ניתן להתמיין למסלולים אחרים בחיל במידה והינך עומד/ת בתנאי סף ולמול צרכי החיל.

במהלך המיון לכלל חמ''ן ועד לסופו לא תוכלו להתמיין לתפקידים אחרים בצבא, למעט מסלולים התנדבותיים כגון להקה צבאית, גלי צה"ל, עתודה, מיוני סיירות ולוחמה באישור מיטב. בנים, שימו לב כי חובה עליכם להתייצב למיונים לטיס. במידה ולא תשתפו פעולה תיפסלו מהמיונים לחיל המודיעין. לאוכלוסיית הנשים המיון לטיס הוא התנדבותי, כלומר ניתן לוותר בכל שלב. מלש"בים שהתקבלו לחמ"ן טרם גיבוש טיס ויעברו אותו, יהיו זכאים לחזור למסלול בחמ"ן במידה וינשרו מקורס הטיס בשנה הראשונה שלו ע"ת תחקיר בטחוני. אם אתם מתמיינים למסלול תלפיות ועברתם את אחד מהשלבים המתקדמים, תוקפאו לטובת תלפיות, כלומר, לא תוכלו להתמיין לכלל חמ''ן.

בשל ייחודיות המסלולים ומשך ההכשרה, חלק מהמסלולים דורשים חתימה על קבע, טופס דין אישה כדין גבר ("16א") ו/או ביצוע קורס קדם צבאי. במהלך הראיונות יצוין במידה ומתמיינים למסלול הדורש הארכת שירות.

לא ניתן לוותר על מסלול בתוך כלל חמ''ן על מנת לקבל מסלול אחר. מיון למסלול המשך נקבע בהתאם לתוצאות הכנס וצרכי החיל.

 

-

 

המיון למסלול המשך נקבע לפי מכלול הנתונים האישיים שלכם, העדפותיכם, שיקולים מקצועיים וצרכי צבא. ייתכנו שינויים בתנאי הקבלה שמופיעים כאן ובשיקולים הנוספים שבאים לידי ביטוי במעמד בחינת המועמדות שלכם לתפקיד. למתאימים מבינכם תינתן אפשרות קידום למסלולי הדרכה, פיקוד וקצונה.

 

____________________________________________________________________________

בנים נדרשים לעבור מיון,

 

 

 

 

 

בנות נדרשות לעבור מיון

  • {{item.value}}
    {{item.count}}

{{counter}} אנשים סימנו כי המידע עזר להם

המיון ללהקות הצבאיות ולתיאטרון צה"ל
שאלון למועמד/ת