פטור

זכויות וחובות

אנשים סימנו כי המידע עזר להם

מערכת אתר מתגיסיים


בארץ קיים חוק שירות ביטחון, הקובע על כלל הנערים מעל גיל 18 להתגייס לצה"ל. למרות זאת, קריטריונים שונים הקבועים בחוק שירות הביטחון מקנים פטור משירות החובה במקרים מסוימים וחלק מקבלי הפטור רשאים להגיש בקשה להתנדבות. כל המידע על הפטורים מחוק שירות ביטחון.

פטור על רקע מצב משפחתי

חובת הגיוס חלה גם על בנות, המשרתות 24 חודשים. לכן, במקרים שמצבן המשפחתי לא מאפשר את גיוסן לצה"ל שאיות לקבל פטור משירות ביטחון. פטור זה ניתן גם במהלך השירות הצבאי, עם זאת, קיימת האפשרות להגשת בקשה להתנדבות. 

הריון - נערה אשר הרתה זכאית לפטור מחוק שירות הביטחון. לקבלת פטור זה יש לפנות למיטב עם מסמכים רפואיים המעידים על ההריון.

נישואין - נערה אשר נישאה לבן זוג זכאית לפטור מחוק שירות ביטחון. על הנישואין להיות מאושרים ברבנות. לקבלת הפטור יש לפנות למיטב עם תעודת נישואין מהרבנות.

פטור על רקע רפואי

מלש"בים שעברו את ההליכים הרפואיים וקיבלו פרופיל 21, כלומר, הוכרזו כאי-כשירים לחלוטין לשירות על פי חוק שירות ביטחון, יקבלו פטור משירות צבאי מסיבות רפואיות. קיימת האפשרות להגשת בקשה להתנדבות, שבמידה ותאושר תעלה את הפרופיל ל-25.

מידע נוסף על הפרופיל הרפואי

פטור על רקע דתי 

פטור על רקע דתי ניתן בשני מקרים: פטור על היותך דתייה ופטור על הווי משפחתי דתי.

פטור הווי משפחתי דתי - בכפוף לסעיף 39 לחש"ב מלש"בית אשר טעמים שבהווי המשפחתי-דתי מונעים ממנה לשרת רשאית להגיש תצהיר חתום ע"י עו"ד/דיין בבית דין רבני.

את התצהיר נדרש להגיש למיטב בליווי בקשה אישית.

הבקשה תבחן בכפוף לתקינות התצהיר בוועדה ייעודית המוסמכת לדון בבקשות אלו.

 

פטור על רקע דתי - בכפוף לסעיף 40 לחש"ב מלש"בית אשר טעמים שבהכרה דתית מונעים ממנה לשרת ועומדת בתנאים הבאים:

  1. שומרת על כשרות בבית ומחוצה לו.
  2. לא נוסעת בשבת.

רשאית להגיש תצהיר חתום ע"י שופט/דיין בבית דין רבני.

את התצהיר עליה להגיש עד 90 ימים לפני מועד הגיוס הראשוני שנקבע לה.

 

את התצהירים ניתן להגיש בדואר, במסירה אישית בלשכת הגיוס (פיזית), באתר מתגייסים,

ובמייל MEITAV@DIGITAL.IDF.IL .

כל תצהיר ייבחן בהתאם לחוק ולתקנות.

 

 

פטור מטעמי מצפון 

פטור זה ניתן לנערים ונערות אשר הוכיחו כי טעמי המצפון שלהם, כמו התנגדות לשימוש בנשק, מונעים מהם לשרת כמו כלל המחויבים לחוק שירות ביטחון. ניתן לפנות ללשכת הגיוס בבקשה לפטור משירות ביטחון מסיבות אלו 90 ימים לפחות לפני מועד הגיוס. על הבקשה לכלול פירוט מנומק של הסיבות המונעות את הגיוס יחד עם תצהיר. 

לאחר מכן, יזומן/תזומן המבקש/ת לריאיון מקדים והבקשה תועבר לבחינת גורמים מוסמכים. אם תימצא הבקשה מתאימה, יוזמן/תזומן המבקש/ת לועדה הכוללת בעלי תפקידים שונים במערכת הגיוס, יועץ משפטי ונציג אזרחי. לאחר הועדה, תינתן החלטה בהתאם לקריטריונים שהתווה בית המשפט העליון.

השתייכות למגזרים שאינם מחויבים בגיוס

ישנן מספר אוכלוסיות בישראל אשר אינן מחויבות בגיוס ועליהן לא חל חוק שירות ביטחון, בעיקר אוכלוסיות בני המיעוטים אשר לא נקראות לשירות הצבאי. עם זאת, בני מיעוטים יכולים להגיש בקשת התנדבות לשירות צבאי.

עולים חדשים

גברים - עולים חדשים רווקים ונשואים בגילאי 22-27 לא מחויבים בגיוס, אך יכולים להגיש בקשת התנדבות לשירות מינימלי של 18 חודשים. בנוסף, גם גברים עולים עם ילד אחד לפחות פטורים משירות. 

נשים - עולות חדשות בגילאים 21-27 רשאיות להגיש בקשת התנדבות לשירות מינימלי של 12 חודשים. כמו כן, נשים נשואות או בעלות ילד אחד לפחות פטורות משירות.

מעל גיל 28 ניתן להגיש בקשה חריגה להתנדבות שתועבר לשיקול מפקד מיטב. 

רוצים להתנדב? פרטים כאן | דרכי התקשרות עם מיטב | שירות של עולים חדשים

  • {{item.value}}
    {{item.count}}

{{counter}} אנשים סימנו כי המידע עזר להם

כך שומרים על אורח חיים דתי בצה"ל
השאלות שלכם על דיגום