זכויות וחובות

אנשים סימנו כי המידע עזר להם

מאת: אתר מתגייסים


הרבנות הצבאית אמונה על מתן מענה בתחום הדתי לכלל חיילי צה"ל מכל הדתות. המידע בדף זה הינו תמציתי וראשוני. לפרטים נוספים וסיוע אישי תוכלו לפנות ל"קו הפתוח" של הרבנות הצבאית או לרב היחידה לאחר החיול.

שבתות וחגי ישראל

א. שבתות וחגי ישראל הינם ימי מנוחה בצה"ל ובהם מופסקות כל העבודות, למעט פעילויות חיוניות לביטחון המדינה.

ב. בימים אלה לא יועסקו חיילי צה"ל בכל פעילות הכרוכה בחילול שבת וחג, ובכלל זה הדרכה, לימודים, אימונים ושאר פעולות שגרה.

ג. למרות האמור לעיל, ניתן להעסיק חיילים בתורניות אבטחה, מטבח ושמירת הכוננות של היחידה.

ד. חופשות שבת/חג יינתנו לחיילים כך שיגיעו לביתם עד שעתיים לפני כניסת השבת/חג. החופשה תסתיים לכל המוקדם שעה אחת לאחר צאת השבת/חג. 

ה. בשבתות, חגים והימים הנוראים יש לשחרר את החיילים מכל פעילות (למעט פעילות חיונית לבטחון המדינה) לפחות שעה לפני כניסת השבת, החג או הימים הנוראים.  

כשרות

א. על פי פקודות מטכ"ל יהיה כל המזון המסופק לחיילי צה"ל כשר.

ב. המוסמך על פי "חוק-איסור הונאה בכשרות" למתן הכשר למזון בצה"ל הוא הרב הראשי לצה"ל או רב צבאי שהוסמך על ידו לכך.

ג. לצורך שמירה על הכשרות יוקפד כי בכל מטבח וחדר אוכל יהיו מערכות כלים נפרדות לבשר וחלב.

ד. כשרות המזון ותהליכי הכנתו, בחול ובשבת, מפוקחים על ידי הרבנות הצבאית הראשית.

ה. חיילים המבקשים לאכול מזון בכשרות מהודרת יפנו לרב היחידה.

תפילות ובתי כנסת

על פי פקודות מטכ"ל חובה לאפשר לכל חייל הרוצה בכך זמן לתפילות היום.
על פי הפקודה לכל החיילים יש את הזכות להתפלל בבית הכנסת שביחידתם.

לבוש

כל חיילת דתייה רשאית לבחור ביום גיוסה את אחת מהאפשרויות הבאות: שתי חצאיות וזוג מכנסיים, שני זוגות מכנסיים וחצאית אחת, שלוש חצאיות או שלוש זוגות מכנסיים. חיילת שלא ביקשה לקבל חצאית א' בעת הגיוס, אך מעוניינת לקבל במהלך שירותה, תפנה לרב היחידה שלה עבור אישור לחצאית מטעמי דת, אותו הדבר נכון גם לחצאית ב'. זמן הניפוק המשוער של החצאית הינו שבוע.

טירונות והכשרה

על פי הוראות אגף כוח האדם, חיילת דתייה המשובצת לטירונות או לקורס תשובץ יחד עם חיילת דתייה אחת לפחות. הוראה זו לא חלה על תקופת השירות הסדיר ועל הכשרות ההמשך.

מענה תורני

כל החיילים הדתיים המעוניינים לקבל חומרי לימוד תורנים רשאיים לפנות לרב היחידה או למדור טיפול בחיילות דתיות (טיפו"ח). לחיילות דתיות המעוניינות בתמיכה תורנית נוספת, ניתן לקבל מענה באמצעות "חברותא טלפונית"- על ידי פניה לרכזת ליווי בת חיל שנמצאת בכל סמכות בצה"ל ואחראית לוודא שאורח החיים הדתי של החיילות נשמר או לקצינת הטיפו"ח בקו הפתוח של הרבנות הצבאית.

 ימי עיון והשתלמות תורנית

על פי פקודת מטכ"ל, חייל או חיילת דתיים זכאים להשתתף לפחות בשלושה ימי עיון הנערכים על ידי הרבנות הצבאית במהלך תקופה של שלושה חודשים. לימי העיון יזומנו כלל החיילים הדתיים על ידי רבנות היחידה, בהם יועברו תכנים תורניים שונים. 

הקו הפתוח של הרבנות הצבאית: 052-941-4414

  • {{item.value}}
    {{item.count}}

{{counter}} אנשים סימנו כי המידע עזר להם

זכויות חיילים בודדים
שירותי רפואה דחופים