זכויות וחובות

אנשים סימנו כי המידע עזר להם

מאת: אתר מתגייסים


מוסד נציב קבילות החיילים מהווה כתובת ישירה לחיילים, למועמדים לשירות ביטחון, לקרוביהם ולמי שחש צורך לדווח על פגיעה מצד המערכת. הנציבות מופקדת על בירור הטענות המגיעות אליה, מתן מענה ענייני לפונים, איתור ליקויים והצבעה על דרך תיקונם - זאת, למען שמירה וקידומן של זכויות הפרט בנושאים הקשורים לצה"ל.

ניתן להגיש קבילה בעקבות מעשה, מחדל או התנהלות לא הוגנת מצד המערכת כשמתקיימים התנאים הבאים:

 1.   הוא פוגע במישרין בחייל או מונע ממנו טובת הנאה.
 2.   הוא נוגע לסדרי השירות, תנאי השירות או למשמעת.
 3.   מתקיימת בו לפחות אחת מהאפשרויות הבאות:

  - הוא מנוגד לחוקים או לפקודות הצבא או שהוא חסר סמכות חוקית.

  - יש בו משום נוקשות יתרה.

  - יש בו משום אי-צדק בולט.

למרות הטענות הרווחות, אין צורך ביידוע המפקדים או במספרם האישי של הנקבלים על מנת להגיש את הקבילה.

אם נבצר מהחייל או מהמלש"ב להגיש את הקבילה, יכול אחד מבני משפחתו, או מי שנתבקש על-ידי החייל להגיש קבילה בשמו. בני המשפחה הרשאים להגיש בשם חייל או מלש"ב קבילה הם: בן, בת, אח, אחות, הורה, בן/בת זוג.

אז מה בעצם קורה עם הקבילה שמגישים?

קליטת מסמך הקבילה - הקבילה, אשר חייבת להיות מוגשת בכתב, נקלטת באמצעות האינטרנט, הפקס או הדואר, בנציבות קבילות החיילים.

אפיון משפטי - בשלב זה מתקיימת בחינה משפטית ראשונית במטרה להחליט האם לפתוח בירור על הקבילה, בהתאם לתנאים המפורטים בחוק. בשלב זה נבחנת על ידי הנציב העילה לקבילה וכן הסמכות הרלוונטית לבירור. במידה ולא קיימת עילה לתביעה, הנציב מודיע לקובל בכתב כי לא יטפל בקבילה, תוך ציון הנימוקים לכך. לעיתים, נוהג הנציב להעביר את הקבילה לרשות אחרת, כאשר הנקבל נתון לסמכותה או טיפולה של אותה רשות.

העברת הקבילה לבירור בצוות הבירור - במידה וקיימת עילה לקבילה היא מועברת לאחד מצוותי הבירור בנציבות על ידי ראש מחלקת הבירור.

הליך בירור הקבילה

בשלב זה מתבררת הקבילה על ידי מפגשי בירור מול הקבול, עדויות וביקור ביחידה בתיאום מראש ובפתע לעת הצורך. על שלב זה אמונים מבררים, משפטנים ורכזי בירור, המטפלים בכל קבילה וקבילה באופן פרטני.

החלטת הנציב ומכתב תשובה

לאחר הליכי הבירור השונים שמתבצעים בהתאם לקבילה ודחיפות טיפולה, בהתאם לשיקוליה המקצועיים של הנציבות, מקבל הנציב את החלטותיו. בשלב זה הקובל מקבל לביתו מכתב המפרט את הממצאים של הנציב ואת החלטותיו בנוגע לקבילה.

בצד השני, נשלח מכתב נוסף של הנציב אל המפקדים ואל רשויות הצבא הנוגעים בדבר הקבילה. המכתב עשוי לכלול המלצות בעניינו של הקובל או המלצות מערכתיות, במטרה לתקן את הליקוי שעלה במהלך בירור הקבילה ובמידת הצורך עשוי המכתב לכלול אף המלצות לנקיטת צעדים כלפי המפקדים או בעלי התפקידים שנמצא ליקוי בהתנהגותם או תפקודם.

לשאלות הקשורות להגשת קבילה, באפשרותך לפנות אל המוקד הטלפוני של נציב קבילות החיילים (נקח"ל): בימים א'-ה', בין השעות: 9:00 - 12:00, 14:00 - 17:00

בטלפון אזרחי 03-6977374 , 03-6977433
בטלפון מטכ"לי 0399-7374

| מידע נוסף וטופס הגשת הקבילה באתר נציב קבילות החיילים

 

 • {{item.value}}
  {{item.count}}

{{counter}} אנשים סימנו כי המידע עזר להם

מה ההבדל בין ריתוק ומחבוש? כל מה שצריך לדעת על המשפט הצבאי
טיפול צה"ל בהטרדות מיניות