דחיית גיוס

מסלול תורני

אנשים סימנו כי המידע עזר להם

מערכת אתר מתגייסים


במרץ 2014 נכנס תיקון 19 לחוק שירות ביטחון המסדיר את מעמדם של תלמידי הישיבות.

על פי תקנות שירות ביטחון (תנאים נוספים לדחיית שירות לתלמידי ישיבות והוראות שונות) התשע"ח 2020, להלן התנאים המסדירים את אופן דחיית גיוסם של המלש"בים ותנאים שונים במעמדם.

ניתן להגיש את הבקשה עד א' בניסן הקודם למועד גיוסך.

אופן הדחייה

 • דחיית גיוס לתלמידי מוסדות חינוך חרדי (שאושרו בצו על ידי שר הביטחון): במידה והינך לומד באחד מהמוסדות שברשימה המצורפת, תוכל לדחות את גיוסך על סמך בקשה אישית בלבד.
 •  דחיית גיוס לתלמידי תיכונים דתיים: במידה והינך לומד בתיכון דתי, עליך להעביר בקשה אישית לדחיית גיוס בצירוף אישור מבית הספר, חתום בחותמת גומי רשמית, המעיד כי הינך עתיד לגשת לבגרויות בהיקף של שמונה יחידות לימוד, בחלוקה לשני מקצועות לפחות, כאשר אחד מהם הינו תנ"ך והשני תלמוד / תושב"ע / לימודי יהדות. עליך להיבחן בשני המקצועות, באחד מהם בהיקף של שלוש יחידות לימוד לפחות בבחינה חיצונית, ובמקצוע השני, בהיקף של חמש יחידות לימוד, מתוכן ניתן להיבחן בשתי יחידות לימוד בבחינות פנימיות.
 • דחיית גיוס לתלמידי ישיבות תיכוניות: במידה והינך לומד בישיבה תיכונית תוכל לדחות את גיוסך על סמך בקשה אישית בלבד.

הינך נדרש להעביר את בקשתך בצירוף כלל המסמכים הנדרשים עד א' בניסן של כיתת הי"ב.

במידה ובקשתך תאושר, גיוסך יוקפא עד חודש אוקטובר שלאחר שנת הי"ב, ותקבל על כך הודעה ממיטב. במידה שלא קיבלת הודעה על אישור / אי אישור הבקשה תוך עשרה ימים - עליך לפנות למרכז השירות.

לטופס "דחיית גיוס לטובת מסלולים תורניים" לחצו כאן

שים לב!

 • עליך להסדיר את הרשמתך עד למועד המצוין.
 • במידה ולא תתבצע הרשמה כנדרש, לא תאושר הצטרפותך למסלול.
 • בקשה אישית הינה בקשה החתומה על ידך במסגרתה תפורט בקשה לדחיית גיוס.
 • דע כי במידה ותאושר בקשתך לדחיית גיוס, מיוניך יוקפאו בשל העובדה שמועד גיוסך העתידי אינו קבוע, במידה ותרצה לחדש  הליכי מיון יהיה עליך להגיש בקשה אישית רלוונטית.

   

  בהצלחה! 

 • {{item.value}}
  {{item.count}}

{{counter}} אנשים סימנו כי המידע עזר להם

בואו להיות הפרזנטורים החדשים של צה"ל
דחיית גיוס לטובת מכינה, שנת שירות וגרעינים