עתודה

אנשים סימנו כי המידע עזר להם

מאת: אתר מתגייסים


תגיות

מסלול העתודה הטכנולוגית הוא מסלול במסגרת החטיבה העל-תיכונית ומהווה רצף ללימודים התיכוניים. במסגרת זו מאפשר צה"ל דחיית שירות לצורך המשך הלימודים בכיתה י"ג ו/או י"ד. המסלול מיועד לבוגרי כיתות י"ב בנתיב הטכנולוגי, שקיבלו בסוף לימודיהם התיכוניים תעודה טכנולוגית

תנאי קבלה

למסלול יתקבלו בעלי תעודת בגרות מלאה או חלקית ותעודה טכנולוגית הכוללת 7 יחידות לימוד לפחות במגמה טכנולוגית רלוונטית, בה מבקשים הבוגרים להמשיך את לימודיהם בכיתה י"ג-י"ד. 
בנוסף, על בעלי תעודת הבגרות החלקית לקבל ציונים חיוביים (55 ומעלה) במקצועות הבאים וברמות המפורטות: מתמטיקה - 3 יח"ל, אנגלית – 3 יח"ל והבעה עברית – 1 יח"ל.  

תואר בסיום הלימודים

סיום הלימודים בכיתה י"ג בנתיב טכנולוגי מקנה תואר טכנאי ואילו אלו שימשיכו לכיתה י"ד בנתיב טכנולוגי לשנה נוספת, יקבלו בסיום לימודיהם תואר הנדסאי במקצוע אותו למדו מטעם המוסד. שנת הלימודים של העתודה הטכנולוגית חופפת לשנת לימודים רגילה של משרד החינוך.
למתאימים תינתן האפשרות להמשיך לאחר שנת הי"ד לתואר אקדמאי במסגרת העתודה האקדמית.

תכנית הלימוד

כלל תכני הלימודים מפוקחים על-ידי משרד החינוך בשיתוף עם צה"ל, כך שהם כוללים את כל המידע המקצועי הנדרש למסיימי המסלול בשירותם הצבאי. מסלולי העתודה הטכנולוגית כוללים מקצועות רבים כגון: אלקטרוניקה, חשמל, מכונות, תוכנה, תעשייה וניהול, אדריכלות ועוד.

השירות הצבאי

מועד הגיוס לצה"ל הוא בחודשים יוני או ספטמבר, בהתאם למסלול אליו תשובצו ובהתאם לצרכי הצבא. בוגרי המחזור יסיימו את לימודיהם ויתגייסו לשירות צבאי בחודשים אלו, בשנה שלאחר סיום הלימודים. 

השיבוץ נעשה לרוב על פי דירוג המועמד לזרוע או חיל ספציפיים בהם הוא מעוניין להשתבץ. כחלק מהאפשרויות ניתן לבחור את זרוע הים, אגף המודיעין, אגף התקשוב, חיל הטכנולוגיה והאחזקה, המערך הטכני של חיל האוויר ועוד.

בוגרי כיתה י"ג יצטרכו לחתום על התחייבות ל-9 חודשי קבע בסיום השירות הסדיר, ללא הבדל בין נשים וגברים באף מקצוע. בוגרי כיתה י"ד יצטרכו לחתום על התחייבות לחצי שנת קבע, וזאת בנוסף להתחייבות עבור כיתה י"ג, כלומר, בסך הכל יחתמו מסיימי כיתה י"ד על התחייבות ל-15 חודשי קבע בצה"ל לאחר סיום שירות החובה - ללא הבדלים בין נשים וגברים.

יתרונות

- התעודה הטכנולוגית מאפשרת שילוב מהיר וקל בשוק העבודה לאחר השחרור, מאחר ומעסיקים מעדיפים עתודאים מנוסים.

- טכנאים והנדסאים מסיימים את השירות הצבאי מוסמכים, וכן עם ניסיון מקצועי ופרקטי רב אשר יסייע להם אם ירצו להמשיך לעסוק במקצוע לאחר השחרור.

- בוגרי המסלול זכאים לתוספת של עד 30 נקודות לציון לאחר הקבלה למוסדות הלימוד השונים.

תהליך ההרשמה

ההרשמה לעתודה הטכנולוגית מתבצעת דרך המכללות הטכנולוגיות באמצעות טפסי רישום במהלך חודש ינואר של כיתה י"ב. האישור הסופי של הקבלה ללימודים מותנה בעמידה בקריטריונים המפורטים מעלה ובכפוף למכסות.

יש לבצע את הרישום אל מול המוסדות המוסמכים ללימודי עתודה טכנולוגית. לאחר אישור הקבלה ללימודים והסדר כלל התשלומים יש לוודא מול מרכז השירות של יחידת מיטב שטופס ההרשמה התקבל במערכת על מנת לקבל דחיית גיוס למועד שהוא לאחר סיום המסלול.

חתימה על חוזה

במהלך חודשים מאי-אוגוסט תוזמנו ללשכת הגיוס על מנת לחתום על חוזה אשר מסדיר את חובותיך במסלול: משך דחיית הגיוס, השיבוץ בצה"ל והתחייבות לשירות קבע לאחר שירות החובה. במידה ותמנעו מלחתום על חוזה זה, לא נוכל לאשר את הלימודים במסלול וישלח אליכם צו גיוס למועד הקרוב ביותר התואם את צרכי הצבא. 

ביטוח לאומי

תלמידי העתודה הטכנולוגית אינם חייבים בתשלום דמי הביטוח הלאומי עד גיוסם או עד גיל 21 (המוקדם מביניהם). בסמוך לפתיחת שנת הלימודים יישלח אליכם אישור לימודים, אותו תוכלו להציג בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב לביתכם. במידה והמשפחה זכאית לקצבאות נכות, זקנה, שארים ועוד, רשויות הביטוח הלאומי יחליטו על הזכאות להמשך קבלת הקצבאות, ההחלטה איננה בסמכות צה"ל.

חובת עדכונים

עליכם לעדכן את מרכז השירות של יחידת מיטב, במספר 1111, תוך 48 שעות ממועד השינוי, בכל אחד מהנושאים הבאים: כתובת, מספר טלפון, שם, שם משפחה, מצב המשפחתי ומצב הבריאותי.

הפסקת לימודים

- תלמידים המבקשים מסיבות אישיות או אחרות, להפסיק את לימודיהם במכללה, מחובתם ובאחריותום להודיע על כך תוך 48 שעות למדור עתודות ושוחרים או ללשכת הגיוס על ידי פנייה למרכז שירות של יחידת מיטב באמצעות מכתב אישי או שיחה טלפונית, בצירוף אישור מהמכללה על הפסקת הלימודים. לאחר מכן ייקבע להם מועד גיוס חדש.

- הודעת הוויתור על הלימודים שתתקבל אצלנו, לא תגרור ביטול של המסלול וביטול התחייבותך לשירות קבע, במידה והתקבלה החל מחודש פברואר ואילך.

- צה"ל רשאי להפסיק את לימודיכם בכל עת במהלך תקופת הלימודים ולגייסכם לשירות חובה. לתשומת לבכם- אישור הלימודים מותנה בעמידה במכסת לומדים מרבית במועד פתיחת שנת הלימודים.

המשך הלימודים בכיתה י"ד

א. דחיית הגיוס ניתנת לכם לשם לימודים בכיתה י"ג בלבד בעתודה הטכנולוגית. תלמידים המבקשים שתאושר להם דחיית גיוס נוספת לצורך המשך לימודים בכיתה י"ד נדרשים להירשם במהלך חודש דצמבר של כיתה י"ג (או על פי המפורסם במוסדות הלימוד) באחד המוסדות אשר מאושרת בהן שנת י"ד על פי הוראות משרד החינוך. 

ב. הודעת ויתור על הלימודים שתתקבל במהלך לימודי י"ד לא תגרור ביטול של המסלול וביטול התחייבותך לשירות קבע ובהכרח תחייב אותכם בשיבוץ למקצוע בהתאם לצורכי צה"ל.

פרוייקטנטים

בפני חניכי מסלול העתודה הטכנולוגית פתוחה גם האפשרות להשתתף במסלול הפרוייקטנטים. הפרוייקטנטים הם למעשה תלמידים בכיתה י"ד שמפתחים במהלך שנת הלימודים פרוייקט ברמה גבוהה. הפיתוח של הפרוייקט מתקיים באחד מבסיסי החיל אליו הם משתייכים, בליווי מנחה אישי מהחיל בתחום הלימודים שלהם. הפרוייקט תורם לפיתוח האישי, להיכרות עם העשייה בשירות הסדיר וליישום חומר הלימוד באופן מעשי. ההרשמה למסלול מתבצעת בכיתה י"ג באמצעות כנס הכולל הסברים ומבחני מיון.

מידע נוסף אודות מקצועות הלימוד ורשימת מוסדות הלימוד המוכרים באתר משרד החינוך.

  • {{item.value}}
    {{item.count}}

{{counter}} אנשים סימנו כי המידע עזר להם

מסלול צמרת
תכנית ברקים