בן יחיד

IDF

Volunteering in the IDF

אנשים סימנו כי המידע עזר להם

מערכת אתר מתגייסים


מי נחשב בן יחיד? מה עושים אם צה"ל הגדיר אותי כבן יחיד למרות שאיני בן יחיד? איזה תפקידי לחימה אוכל לקבל כבן יחיד? איך מגישים בקשה להתנדבות? כל התשובות בכתבה הבאה.

מי נחשב בן יחיד?

לפי הנחיות צה"ל כל מלש"ב שהינו בן יחיד לאחד מהוריו או לשניהם מוגדר כבן יחיד. כל ההגדרות האלה מתייחסות לבנים ובנות כאחד. בנוסף, מלש"ב שאחד מהוריו לא רשום במשרד הפנים מוגדר גם הוא כבן יחיד כל זמן שלא יוכח אחרת (לאור היעדר הפרטים על ההורה במשרד הפנים).

 

על פי נהלי הצבא, לא יוכל בן יחיד לשרת בתפקידים קרביים למעט תפקידים ספציפיים המאושרים לכך. כבן יחיד יש אפשרות לשרת בתפקידי לוחמה מסוימים:  לוחם הגנה אווירית ולוחם מעברים.

 

אם אני לא בן יחיד ובכל זאת רשום לי שאני כן?

אם הינך מוכר כבן יחיד ברישומי צה"ל אך יש לך אחים משני ההורים – במקרה יש חוסר התאמה בין נתוני משרד הפנים לבין המצב המשפחתי שלך בפועל. אם אכן זהו המצב קיימים שני פתרונות:

  1. אם אחד מהוריך לא רשום במשרד הפנים כהורה שלך או של אחד מאחיך, עליך לפנות למשרד הפנים עם הורה זה ולהסדיר את הרשומת במשרד הפנים ולעדכן בכך את לשכת הגיוס.
  2. אם אחיך/הוריך לא רשומים במשרד הפנים מכיוון שנמצאים בחו"ל ואינם אזרחים עליך להביא אחת מהאפשרויות הבאות:

- תעודת לידה שלך ושל אחיך עם אישור אפוסטיל (אפוסטיל הוא פקיד שמורשה לאמת מסמכים).

- תעודות לידה שלך ושל אחיך (ללא אישור אפוסטיל) בצירוף מסמך מההורים שאינך בן יחיד לאף אחד מהם בנוסף להצהרה שלך בארץ אל מול עורך דין שאינך בן יחיד.

- תצהיר וחתימה של ההורים אל מול גורם משפטי שאינך בן יחיד לאף אחד מהם. אם התצהיר בשפה שאינה עברית או אנגלית יש צורך בתרגום נוטריון (גורם משפטי המוסמך לתרגם).

 

 

את המסמכים/האישור ממשרד הפנים עליך לשלוח למייל של מיטב (meitav@digital.idf.il) או להעלות לאתר מתגייסים. לאחר שמסמכים אלו יתקבלו ויבחנו כתקינים – תקבל אישור בהודעה שאינך מוכר כבן יחיד.

במקרה שאחד מהוריך לא רשום במשרד הפנים תחשב כבן יחיד לאותו הורה.

 

איך אני מתנדב לשירות קרבי אם אני בן יחיד?

  • במידה ויש לך אפוטרופוס שאיננו הוריך – האפוטרופוס יכול לחתום על טפסי ההתנדבות בהצגת אישור אפוטרופוסות.

כדי להגיש בקשה להתנדבות כבן יחיד לתפקידי לחימה עליך להדפיס את טופס ההתנדבות ולחתום עליו בהתאם להנחיות שנוגעות אליך.

 

אם אתה בן יחיד לשני ההורים ובקשר עם שניהם- עליך להדפיס את טופס ההתנדבות ולגשת עם הוריך ללשכת הגיוס ולחתום על ההצהרה מול מפקדת לשכת הגיוס (בתיאום מראש) או מול עורך דין אזרחי. בעת ההתייצבות יש להביא ת.ז + ספח ילדים של שני ההורים.

 

 

 

אופן מילוי הטופס:

חלק א'- הפרטים ימולאו על ידך.

חלק ב'- הפרטים ימולאו על ידי הוריך בפני עורך דין או בפני מפקד הלשכה.

חלק ג'- הפרטים הנדרשים ימולאו על ידי עורך דין או מפקד הלשכה במעמד החתימה.

בן יחיד לאחד ההורים ונמצא בקשר עם הורה- במידה שהנך בן יחיד עבור אחד מהוריך, עליך לבצע אותו הליך המצוין מעלה, יחד עם ההורה שאתה בן יחיד עבורו.

בן יחיד להורים גרושים- עליך להדפיס את טופס ההתנדבות ולגשת עם כל אחד מהוריך לחתום על ההצהרה מול עורך דין אזרחי / מפקד לשכת הגיוס. אופן מילוי הטופס כמפורט מעלה. ניתן גם לבצע זאת עם שני ההורים יחד.

בן יחיד שאינו בקשר עם ההורה שעבורו הוא בן יחיד- עליך להדפיס את טופס ההתנדבות ולגשת עם ההורה שאתה בקשר איתו להצהיר בפני עורך דין אזרחי. במקרה זה חובה לחתום גם על נספחים ב' וג' בטופס, שהם טפסי ניתוק קשר עם הורה.

אופן מילוי הטופס:

חלק א'- הפרטים ימולאו על ידך.

חלק ב'- הפרטים הנדרשים ימולאו על ידי הוריך בפני עורך דין.

חלק ג'- הפרטים הנדרשים ימולאו על ידי עורך דין.

נספח ב'- הפרטים ימולאו על ידך בפני עורך דין. (הצהרת התנדבות בנים יחידים לשירות ללא מגבלות)

נספח ג'- הפרטים ימולאו על ידי ההורה שעימו אתה בקשר בפני עורך דין. (בן יחיד הצהרת ניתוק קשר עם הוריו)

בן יחיד להורים בחו"ל- במקרה זה על הוריך לחתום על טפסי ההתנדבות במדינה בה הם חיים. יש אפשרות לחתום על הטפסים מול הקונסול בקונסוליה הישראלית במדינה או מול כל עורך דין אזרחי. הטפסים גם מופיעים בשפה האנגלית (Volunteering statement in English) ובשפה הרוסית (Добровольная декларация - единственный сын). במידה ונדרש לתרגם לשפה אחרת- יש לתרגם את נוסח המסמך במדויק ע"י נוטריון לעברית או אנגלית ולהחתים מולו את הפרטים.

שים לב כי לאחר גיוסך לא ניתן למשוך את חתימת בן יחיד!

 

אני לא יכול לשרת בשום תפקיד לחימה?

כבן יחיד יש אפשרות לשרת בתפקידי לוחמה מסוימים: לוחם הגנה אווירית ולוחם מעברים.

 

בהצלחה!

 

  • {{item.value}}
    {{item.count}}

{{counter}} אנשים סימנו כי המידע עזר להם

הווי משפחתי דתי
לו"ז וחדרי זום לכנס הבת הדתייה