מסלולים ייחודיים

בני ישיבות

אנשים סימנו כי המידע עזר להם

מאת: אתר מתגייסים


הכל על הליך הגיוס לצה"ל למלש"ב החרדי

כיצד מצטרפים לשירות במידה ואני תלמיד ישיבה?

 • ראשית יש לחתום על טופס הצטרפות למסלול נצח יהודה או שח"ר.
 • תצטרך להצהיר על ביטול המעמד של תלמיד ישיבה ישיבה בלשכת הגיוס הקרובה למקום מגורייך.
 • לשכת הגיוס תיצור עמך קשר טלפוני על מנת לתאם לך תאריך לבדיקות רפואיות ולבדיקות נתונים (צו ראשון)
 • לאחר תהליך זה תקבל לביתך צו גיוס עדכני.

כיצד מצטרפים לשירות במידה ואני לא תלמיד ישיבה?

 • ראשית יש לחתום על טופס הצטרפות למסלול נצח יהודה או שח"ר.
 •  לשכת הגיוס תיצור עמך קשר טלפוני על מנת לתאם לך תאריך לבדיקות רפואיות ולבדיקות נתונים (צו ראשון)
 • במידה והינך מחזיק כבר בצו גיוס, יש להגיש בקשה לדחיית גיוס למוקד השירות של יחידת מיטב, בהתאם לתכנית אליה אתה מתגייס.
 • בקשתך תיבחן על ידי הגורם המוסמך. במידה ותאושר, תקבל לביתך צו גיוס עדכני.

כיצד מצטרפים לשירות במידה ואני פטור משירות ביטחון (רלוונטי למסלול שח"ר בלבד)?

 • ראשית יש לחתום על טופס הצטרפות למסלול שח"ר.
 •  יש להגיש בקשה לערעור על הפטור שניתן למרכז השירות של יחידת מיטב בליווי המסמכים הרלוונטיים מהגורמים הרפואיים. חשוב לציין וייתכן שלא תאושר חזרה מפטור ושלאחר חזרה מפטור לא תינתן אפשרות לקבל את הפטור משירות בחזרה.
 • לאחר קבלת הערעור תזומן לוועדה עליונה שתחליט האם אתה מתאים לשירות ביטחון.
 • במידה ותימצא מתאים, לשכת הגיוס תיצור עמך קשר טלפוני על מנת לתאם לך תאריך לבדיקות רפואיות ולבדיקות נתונים (צו ראשון)
 • תידרש להצהיר על רצונך להתגייס למסלול שח"ר.
 • לאחר תהליך זה תקבל לביתך צו גיוס עדכני.

מה יהיה אורך השירות שלי?

אורך השירות נקבע על פי מספר גורמים כמו נתונייך האישיים והוא נמשך לרוב בין 17 חודשים ל 32 חודשים. ישנם מקצועות בהם מחויב שירות ארוך יותר ולכן, באם המועמד מעוניין להשתלב במקצועות אלו, יהיה עליו לחתום על הארכת שירות בחובה או בקבע כפי שיידרש.

 • {{item.value}}
  {{item.count}}

{{counter}} אנשים סימנו כי המידע עזר להם

מסלול צנחנים חרדים (חרב)
מח"ל - מתנדבי חוץ לארץ