שירות ייחודי

עולים חדשים

אנשים סימנו כי המידע עזר להם

מאת: אתר מתגייסים


כדי לתת לכם את הזמן הנדרש להסתגלות, להכרת המדינה והשפה, גיוסכם מתוכנן כך שיתחיל לאחר תום שנה מיום הגעתכם לישראל לראשונה, ובהתאם למצבכם המשפחתי. כמה זמן אשרת כעולה חדש?

משך שירות צבאי של עולים חדשים תלוי בגיל בו הגעתם לארץ, הפרופיל הרפואי והמצב המשפחתי שלכם. 

 

משך השירות הסדיר לגברים שהגיעו לישראל עד מאי 2015 (למעט רופאים/רופאי שיניים)

משך השירות

פרופיל רפואי

מצב משפחתי

גיל הגעה לישראל

30 חודשי שירות

45-97

רווק

18-19

18 חודשי שירות

45-97

נשוי

18-19

24 חודשי שירות 

45-97

רווק

20-21

6 חודשי שירות

72-97

נשוי

20-21

מאגר*

45-64

נשוי

20-21

6 חודשי שירות

72-97

רווק

22-25

6 חודשי שירות

72-97

נשוי

22-25

מאגר*

45-64

רווק

22-25

מאגר*

45-64

נשוי

22-25

מאגר*

45-97

רווק

26-29

מאגר*

45-97

נשוי

26-29

 • גברים נשואים בעלי ילד אחד לפחות - פטורים משירות.
 • גברים בני 30 ומעלה - פטורים משירות.
 • *מאגר = לא יתגייסו אך מהווים פוטנציאל לגיוס בחירום

משך השירות

מצב משפחתי

גיל ההגעה לישראל

24 חודשי שירות

רווקה

עד גיל 20

 • אישה נשואה- פטורה משירות.

משך השירות הסדיר לגברים שהגיעו לישראל לאחר חודש מאי 2015 (למעט רופאים/רופאי שיניים):

משך שירות

מצב משפחתי

גיל ההגעה לישראל

32 חודשי שירות

רווק

18-19

24 חודשי שירות

נשוי

18-19

24 חודשי שירות

רווק

20-21

18 חודשי שירות

נשוי

20-21

התנדבות מינימלית ל-18 חודשים

רווק

22-27

התנדבות מינימלית ל-18 חודשים

נשוי

22-27

 

 

 • גברים בני 28 ומעלה- לא יכולים להגיש בקשת התנדבות
 • גברים בעלי ילד אחד לפחות- פטורים משירות

 

משך השירות הסדיר לנשים שהגיעו לישראל לאחר חודש מאי 2015:

גיל ההגעה לישראל

מצב משפחתי

משך שירות

18-19

רווקה

24 חודשי שירות

20

רווקה

12 חודשי שירות

21-27

רווקה

התנדבות מינימלית ל-12 חודשים 

 • נשים בנות 28 ומעלה- לא יכולות להגיש בקשת התנדבות.
 • נשים נשואות- פטורות משירות.
 • נשים בעלות ילד אחד לפחות- פטורות משירות.


- מועד ההגעה לארץ נקבע לאחר שהות שעולה על 4 חודשים רצופים (ניתן עם הפסקות קצרות בין לבין) או לאחר שהות של 180 ימים באופן מצטבר.

משך השירות של רופאים / רופאי שיניים:

רופאים שהגיעו לארץ עד 30.06.2018 וטרם הגיעו לגיל 33 ייקראו לשירות סדיר לתקופה של 18 חודשים חובה בתנאי קבע (במידה ולפי אורכי השירות לעולים חייב בתקופה ארוכה יותר - יבצע את התקופה לפי אורכי שירות עולים במעמד של חובה).

רופאי שיניים שהגיעו לארץ עד 30.06.2018 וטרם הגיעו לגיל 30 ייקראו לשירות סדיר לתקופה של 18 חודשים חובה בתנאי קבע. 

רופאים או רופאי שיניים שהגיעו לארץ החל מ 01.07.2018 וטרם הגיעו לגיל 27 ייקראו לשירות סדיר לתקופה של 24 חודשים חובה בתנאי קבע (במידה ולפי אורכי השירות לעולים חייב בתקופה ארוכה יותר - יבצע את התקופה לפי אורכי שירות עולים במעמד של חובה).

רופאים או רופאי שיניים שהגיעו לארץ החל מ 01.07.2018 בגילאים 27 עד 34 כולל ייקראו לשירות סדיר לתקופה של 20 חודשים חובה בתנאי קבע.

רופאות או רופאות שיניים, נשואות או אמהות לילדים אינן חייבות בגיוס בכל גיל.

רופאות או רופאות שיניים אשר הגיעו לארץ עד 30.06.2018 לא תחוייבנה בשירות למעט רופאות שחייבות בשירות על פי טבלת העולים. רופאות שלא חייבות בגיוס ורוצות להתנדב יכולות לבקש להתנדב לשירות קבע.

רופאות או רופאות שיניים שהגיעו לארץ החל מ 01.07.2018 וטרם הגיעו לגיל 27 ייקראו לשירות סדיר לתקופה של 24 חודשים חובה בתנאי קבע.

רופאות או רופאות שיניים שהגיעו לארץ החל מ 01.07.2018 בגילאים 27 עד 29 כולל ייקראו לשירות סדיר לתקופה של 18 חודשים חובה בתנאי קבע.

 • {{item.value}}
  {{item.count}}

{{counter}} אנשים סימנו כי המידע עזר להם

כל המידע לרופאים עולים
בני מהגרים או בני שליחים?