שירות ייחודי

עולים חדשים

משך שירות

נשים

גברים

אנשים סימנו כי המידע עזר להם

מאת: אתר מתגייסים


כדי לתת לכם את הזמן הנדרש להסתגלות, להכרת המדינה והשפה, גיוסכם מתוכנן כך שיתחיל לאחר תום שנה מיום הגעתכם לישראל לראשונה, ובהתאם למצבכם המשפחתי. כמה זמן אשרת כעולה חדש?

חובת גיוס וכן משך השירות ייקבע על פי גיל הגעה והמצב המשפחתי, נכון ליום גיוסו של המלש"ב.

 

משך השירות הסדיר לנשים וגברים שהגיעו לישראל החל מה-1.6.2020:

גיל ההגעה לישראל

מצב משפחתי

משך השירות לנשים

משך השירות לגברים

18-19

רווק/ה
נשוי ללא ילדים

24 חודשי שירות

32 חודשי שירות

20-21

רווק/ה
נשוי ללא ילדים

24 חודשי שירות

24 חודשי שירות

18-21

נשוי/נשואה עם ילדים

התנדבות ל-24 חודשים 

התנדבות ל-24 חודשים

22-27

 -

התנדבות ל-18 חודשים

התנדבות ל-18 חודשים

 

 • נשים נשואות אינן מחוייבות בגיוס.
 • נשים וגברים בני 28 ומעלה שיבקשו להתנדב - בקשתם תיבחן פרטנית.


משך השירות הסדיר לנשים שהגיעו לישראל לאחר חודש מאי 2015 עד ה-31.5.2020:

גיל ההגעה לישראל

מצב משפחתי

משך שירות

18-19

רווקה

24 חודשי שירות

20-21

רווקה

12 חודשי שירות

22-27

רווקה

התנדבות מינימלית ל-12 חודשים 

 • נשים בנות 28 ומעלה שיבקשו להתנדב - בקשתן תיבחן פרטנית.
 • נשים נשואות- פטורות משירות.
 • נשים בעלות ילד אחד לפחות- פטורות משירות.

משך השירות הסדיר לגברים שהגיעו לישראל לאחר חודש מאי 2015 עד ה-31.5.2020 (למעט רופאים/רופאי שיניים):

 

גיל ההגעה לישראל

מצב משפחתי

משך שירות

18-19

רווק

32 חודשי שירות

18-19

נשוי ללא ילדים

24 חודשי שירות

20-21

רווק

24 חודשי שירות

20-21

נשוי ללא ילדים

18 חודשי שירות

22-27

רווק

התנדבות מינימלית ל-18 חודשים

22-27

נשוי ללא ילדים

התנדבות מינימלית ל-18 חודשים

 

 

 • גברים בני 28 ומעלה שיבקשו להתנדב - בקשתם תיבחן פרטנית.
 • גברים בעלי ילד אחד לפחות ובעלי גיל הגעה גדול מ-18 - פטורים משירות.

  משך השירות הסדיר לנשים שהגיעו לישראל עד מאי 2015 (למעט רופאים/רופאי שיניים):

גיל ההגעה לישראל

מצב משפחתי

משך שירות

עד גיל 20

רווקה

24 חודשי שירות

 • אישה נשואה- פטורה משירות. 
 • נשים בנות 21 ומעלה שיבקשו להתנדב - בקשתן תיבחן פרטנית.


משך השירות הסדיר לגברים שהגיעו לישראל עד מאי 2015 (למעט רופאים/רופאי שיניים)

 

גיל ההגעה לישראל

פרופיל רפואי

מצב משפחתי

משך שירות

18-19

45-97

רווק

30 חודשי שירות

18-19

45-97

נשוי

18 חודשי שירות

20-21

45-97

רווק

24 חודשי שירות

20-21

72-97

נשוי

חודשי שירות

20-21

45-64

נשוי

מאגר*

22-25

72-97

רווק

חודשי שירות

22-25

72-97

נשוי

חודשי שירות

22-25

45-64

רווק

מאגר*

22-25

45-64

נשוי

מאגר*

26-29

45-97

רווק

מאגר*

26-29

45-97

נשוי

מאגר*

 • גברים נשואים בעלי ילד אחד לפחות - פטורים משירות.
 • גברים בני 30 ומעלה - פטורים משירות.
 • *מאגר = לא יתגייסו אך מהווים פוטנציאל לגיוס בחירום

 
- מועד ההגעה לארץ נקבע לאחר שהות שעולה על 4 חודשים רצופים (ניתן עם הפסקות קצרות בין לבין) או לאחר שהות של 180 ימים באופן מצטבר.

משך השירות של רופאים / רופאי שיניים:

רופאים שהגיעו לארץ עד 31.12.2021 וטרם הגיעו לגיל 33 ייקראו לשירות סדיר לתקופה של 18 חודשים חובה בתנאי קבע (במידה ולפי אורכי השירות לעולים חייב בתקופה ארוכה יותר - יבצע את התקופה לפי אורכי שירות עולים במעמד של חובה).

רופאי שיניים שהגיעו לארץ עד 31.12.2021 וטרם הגיעו לגיל 30 ייקראו לשירות סדיר לתקופה של 18 חודשים חובה בתנאי קבע. 

רופאים או רופאי שיניים שהגיעו לארץ החל מ 01.01.2022 וטרם הגיעו לגיל 27 ייקראו לשירות סדיר לתקופה של 24 חודשים חובה בתנאי קבע (במידה ולפי אורכי השירות לעולים חייב בתקופה ארוכה יותר - יבצע את התקופה לפי אורכי שירות עולים במעמד של חובה).

רופאים או רופאי שיניים שהגיעו לארץ החל מ 01.01.2022 בגילאים 27 עד 29 כולל ייקראו לשירות סדיר לתקופה של 20 חודשים חובה בתנאי קבע.

רופאים או רופאי שיניים (רווקים או נשואים ללא ילדים) שהגיעו לארץ החל מ 01.01.2022 בגילאים 30 עד 33 כולל ייקראו לשירות סדיר לתקופה של 20 חודשים חובה בתנאי קבע.

רופאות או רופאות שיניים, נשואות או אמהות לילדים אינן חייבות בגיוס בכל גיל.

רופאות או רופאות שיניים אשר הגיעו לארץ עד 31.12.2021 לא תחוייבנה בשירות למעט רופאות שחייבות בשירות על פי טבלת העולים. רופאות שלא חייבות בגיוס ורוצות להתנדב יכולות לבקש להתנדב לשירות קבע.

רופאות או רופאות שיניים שהגיעו לארץ החל מ 01.01.2022 וטרם הגיעו לגיל 27 ייקראו לשירות סדיר לתקופה של 24 חודשים חובה בתנאי קבע.

רופאות או רופאות שיניים שהגיעו לארץ החל מ 01.01.2022 בגילאים 27 עד 29 כולל ייקראו לשירות סדיר לתקופה של 18 חודשים חובה בתנאי קבע.

שימו לב!

- עולים חדשים המתגייסים לתפקידי לחימה וכן המתגייסים למקצועות המוכרים בתקנות סעיף 16א' לחוק, נדרשים להאריך את שירותם ל-24 חודשים בשס"ן (שירות סדיר נוסף) כתנאי לשיבוצם בתפקיד.

- עולים המבקשים להתנדב ליחידות מובחרות, גדס"רים ופלס"רים הדורשים משך שירות ארוך מהרגיל, יידרשו להאריך את שירותם בשס"ן בהתאם.

 • {{item.value}}
  {{item.count}}

{{counter}} אנשים סימנו כי המידע עזר להם

כל המידע לרופאים עולים
בני מהגרים או בני שליחים?