שירות ייחוד

עולים חדשים

אנשים סימנו כי המידע עזר להם

מאת: אתר מתגייסים


האם צה"ל מכיר בי כרופא באופן אוטומטי? האם רופאים עולים חייבים בשירות? ואם כן, לכמה זמן? שאלות ותשובות בנושא רופאים עולים >

האם הצבא מכיר בי כרופא באופן אוטומטי?

כדי לעסוק ברפואה בצה"ל באופן מוסמך עליכם להיות מורשים לעסוק ברפואה במדינת ישראל, ובהתאם להציג דיפלומה ואישור תעסוקה כרופאים או כרופאי שיניים מטעם משרד הבריאות.

רופאים אשר מקבלים רשיון זמני למשך שנה ועומדים בקריטריונים לגיוס מתגייסים לאחר קבלת רשיון. חלקכם תידרשו לעבור סטאז' במשך שנה בבית חולים אזרחי בישראל.

העסקתכם כרופאים בצבא מחייבת הכשרה צבאית במסגרת חיל הרפואה, במשך שלושה חודשים.

האם אתגייס כקצין, כחייל בשירות סדיר או כחייל בשירות מילואים?

רופאים או רופאי שיניים המגויסים לשירות הסדיר, יקבלו שכר בתנאי קבע כבר החל מיום גיוסם. רופאים שלא יגויסו לשירות סדיר יגויסו לשירות מילואים ויזומנו (לאחר מעבר מיונים) להמשך ההכשרה. כמו כן, רופאי שיניים שלא מגויסים לשירות סדיר, יגויסו לשירות מילואים על פי נתוניהם, ובהתאם להנחיות לתקופת השירות של העולה החדש.

מה יהיה משך השירות שלי כרופא עולה?

חוק שירות ביטחון מאפשר גיוס בפועל של עולים רופאים/רופאי שיניים לשירות סדיר עד גיל 38 ולשירות מילואים בלבד מגיל 39 ועד גיל 43. יחד עם זאת בפקודות הצבא נקבעו כללים מקלים לגיוס אוכלוסייה זו.

ככלל, משך השירות נקבע לפי מועד ההגעה לארץ שנקבע במיטב.

רופאים שהגיעו לארץ עד 31.12.2021 וטרם הגיעו לגיל 33 ייקראו לשירות סדיר לתקופה של 18 חודשים חובה בתנאי קבע. ניתן לגייס רופאים בגילאי 33 עד 43 לשירות מילואים.

רופאי שיניים שהגיעו לארץ עד 31.12.2021 וטרם הגיעו לגיל 30 ייקראו לשירות סדיר לתקופה של 18 חודשים חובה בתנאי קבע. ניתן לגייס רופאי שיניים בגילאי 30 עד 43 לשירות מילואים. 

רופאים או רופאי שיניים שהגיעו לארץ החל מ-01.01.2022 וטרם הגיעו לגיל 27 ייקראו לשירות סדיר לתקופה של 24 חודשים חובה בתנאי קבע.

רופאים או רופאי שיניים שהגיעו לארץ החל מ-01.01.2022 בגילאים 27 עד 29 כולל. ייקראו לשירות סדיר לתקופה של 20 חודשים חובה בתנאי קבע.

רופאים או רופאי שיניים רווקים או נשואים ללא ילדים שהגיעו לארץ החל מ-01.01.2022 בגילאים 30 עד 33 כולל. ייקראו לשירות סדיר לתקופה של 20 חודשים חובה בתנאי קבע.

ניתן לגייס רופאים או רופאי שיניים בגילאי 34 עד 43 לשירות מילואים. 

מדיניות זו של צה"ל הינה דינאמית ויכולה להשתנות בהתאם לצורכי הצבא מעת לעת.

האם כרופאה עולה אחויב בשירות?

חוק שירות ביטחון מאפשר גיוס בפועל של רופאות עולות לשירות סדיר עד גיל 38 ולשירות מילואים בלבד מגיל 39 ועד גיל 43.

יחד עם זאת בפקודות הצבא נקבעו כללים מקלים לגיוס אוכלוסייה זו.

רופאות נשואות ו/או אמהות לילדים לא תחוייבנה בגיוס.

ככלל, משך השירות נקבע לפי מועד ההגעה לארץ שנקבע במיטב.

רופאות או רופאות שיניים אשר הגיעו לארץ עד 31.12.2021 לא תחוייבנה בגיוס. הן תוכלנה לבקש להתנדב לשירות קבע.

רופאות או רופאות שיניים שהגיעו לארץ החל מ 01.01.2022 וטרם הגיעו לגיל 27 ייקראו לשירות סדיר לתקופה של 24 חודשים חובה בתנאי קבע.

רופאות או רופאות שיניים שהגיעו לארץ החל מ 01.01.2022 בגילאים 27 עד 29 כולל, ייקראו לשירות סדיר לתקופה של 18 חודשים חובה בתנאי קבע.

  • {{item.value}}
    {{item.count}}

{{counter}} אנשים סימנו כי המידע עזר להם

כנס הבת הדתייה 2022
משך השירות לעולה החדש