מסלולים ייחודיים

התנדבות לצה"ל

אנשים סימנו כי המידע עזר להם

מאת: אתר מתגייסים


מתנדבים בצה"ל הם חיילים שבמהלך הליכי המיון הראשוניים אותם עברו נקבע להם פרופיל 21, הפוטר אותם משירות צבאי מסיבה רפואית או נפשית, ובחרו בכל זאת להתנדב לצה"ל. המתנדבים נחשבים חיילים ככלל חיילי צה"ל וחלים עליהם כל החובות והזכויות החלים על משרתי החובה, יחד עם זאת, הם משרתים בהתאם למגבלות הרפואיות שנקבעו להם על ידי מקרפ"ר (מפקדת קצין רפואה ראשי).

 1. קבלת תעודת הפטור
  עם קבלת תעודת הפטור בלשכת הגיוס, עומדת בפניכם הבחירה אם לפתוח תיק התנדבות במעמד הזה. פתיחת תיק ההתנדבות מתאפשרת עד גיל 22 לבנות ועד גיל 28 לבנים. עם פתיחת התיק, תקבלו מסמכים למילוי ע"י גורמים רפואיים, אותם יש לשלוח לאחר המילוי למייל: meitav@idf.gov.il.
 2. בחינת אישור התנדבות
  הליך זה למעשה מתרחש "מאחורי הקלעים". לאחר קבלת המסמכים ששלחתם, הם מועברים לגורמים רפואיים מקצועיים בצה"ל שבוחנים האם ניתן לאשר עבורכם קבלת פרופיל 25, פרופיל הקובע שאתם כשירים להתנדבות. כעת קיימות שתי אפשרויות:
  תיק מבוזר - זאת אומרת שניתן לאשר לכם קבלת פרופיל 25 כבר בלשכת הגיוס.
  תיק שאינו מבוזר - למען אישורו יש צורך בבחינה מיוחדת של ועדה רפואית בענף רת"ם במקרפ"ר (רפואה תעסוקתית ומיון רפואי במפקדת קצין רפואה ראשי), דבר התלוי בסיבת ההתנדבות שלכם.
  כאשר ניתן האישור לפרופיל 25 מועבר התיק לתחום המתנדבים במדור ש"י (שירות ייחודי) בלשכת הגיוס ברשת, להתחלת הליכי שיבוץ.
 3. הליכי השיבוץ
  הליך השיבוץ מתחיל בריאיון אישי בתחום מתנדבים, שנועד להכיר אתכם בצורה הטובה ביותר ולברר את הצרכים האישיים והרפואיים שלכם לשיבוץ לצד היכולות וההעדפות האישיות שלכם. בעקבות הראיון בתחום המתנדבים, ולאחר שכלול מכלול הנתונים (האישיים, הרפואיים, תוצאות הראיון וצורכי המערכת), יבוצע שיבוץ המלש"ב המתנדב באחת מבין שתי האפשרויות הבאות:
  א. תפקידי איתור ע"י מיונים בחילות ובסמכויות השונים בצבא.
  ב. שיבוץ לאחר ראיון קצין מיון שהוכשר לשיבוץ מתנדבים בצבא.
 4. קבלת צו הגיוס
  צו הגיוס נשלח אליכם לפי שנתון הגיוס שלכם. ניתנת אפשרות של דחיית גיוס במהלך בשנתון אך מלבד יציאה לשנת שירות, מכינה או ישיבה, לא ניתנת האפשרות לדחיית הגיוס בשנתון שלם.
 5. שלב טרם הגיוס - מסמכים על איזון המצב
  ישנם מתנדבים שכחודשיים לפני גיוסם יידרשו לשלוח מסמכים רפואיים המעידים על איזון במצבם הרפואי. את המידע שרשום על גבי מסמכים אלו אתם מקבלים בטופס הפטורים שקיבלתם לאחר אישור פרופיל 25. אם חלה החמרה במצבכם והמסמכים ששלחתם אינם מאושרים, מועד הגיוס שלכם יידחה למחזור הגיוס הבא.

מתנדבים בשירות הצבאי

משך השירות
מתנדבים רפואיים - מחויבים באורך שירות של 24 חודשים, בנים ובנות כאחד.
מתנדבים ברה"נים - מחויבים באורך שירות של 12 חודשים, בנים ובנות כאחד.
כמו כן, ישנם תפקידים הדורשים גיוס ל-32 חודשים.
מתנדבים בעלי פרופיל 25 זמני - משך שירותכם ייקבע לפי משך תקופת הפרופיל הזמני, וזאת בכפוף לאישור מקרפ"ר (מפקדת קצין רפואה ראשית), כמו כן, בעלי פרופיל 25 זמני מחויבים בעדכון הפרופיל סמוך לתום תקופת זמניות הפרופיל ויחויבו בהשלמת שירות סדיר בהתאם לחוק שירות הבטחון, זאת אם רמת הכושר הגופני שלהם תעלה.

תעודת המתנדב
תעודת המתנדב היא אישית, ותחולק לכם ביום גיוסכם לצה"ל. בתעודה מפורטות המגבלות הרפואיות כפי שנקבעו על ידי מקרפ"ר, על מפקדיכם להקפיד לשמור על המגבלות הנ"ל. אם ישנן אי-בהירויות באשר לסייג מסוים, או שיש צורך בתוספת / גריעה של סייגים הקשורים לסיבת ההתנדבות בגינה התנדבתם פנו בצירוף מסמכים רפואיים לתא מתנדבים, אשר יבדוק את הנושא מול מקרפ"ר.

טירונות המתנדבים
טירונות המתנדבים היא חובה, אלא אם כתוב אחרת בפטורים שקיבלתם מראש. הטירונות מתקיימת בבסיסים השונים ברחבי הארץ, הטירונות היא עיונית בלבד ונמשכת כ-5 ימים. תנאי יומיות בטירונות מתקיימים לבעלי פטור לינה ביתית.

קורסים
ככלל החיילים, תוכלו להתגייס לקורסים או לצאת לקורס במהלך שירותכם הצבאי. היציאה לקורס תלויה בקריטריונים הבאים:

התאמה מבחינת נתונים לדרישות הקורס.
- אישור על ידי ענף המיון הרפואי במקרפ"ר על כשירות לצאת לקורס.
- תיאום הקצאה לקורס המבוקש על ידי היחידה יחד עם המלצה ליציאה לקורס.

מסלול קצונה למתנדבים
באפשרות החיילים המתנדבים לצאת לקצונה במהלך שירותם, הדבר מותנה בקבלת אישור מרופא מתנדבים במקרפ"ר, בהמלצות מפקדים, הקצאות היחידה ומעבר מבדקים לקצונה.

אתר הביטוח הלאומי למתנדבים

קו למתנדבים: 
המלש"ב המתנדב: 03-738-8888 (שלוחה 3)
החייל המתנדב: 03-738-7157 (שלוחה 2) 

 • {{item.value}}
  {{item.count}}

{{counter}} אנשים סימנו כי המידע עזר להם

קורס נתיב
בת חיל - המסלול לבנות דתיות