מקצועות נוספים חיל הטכנולוגיה והאחזקה
מקצועות המכונות
מקצועות החשמל

התפקידים

טכנאי מערכות חשמל מרכבה סימן 4-

קרא עוד...

טכנאי מערכות חשמל מרכבה סימן 3-

קרא עוד...

טכנאי מערכות חשמל נמר

קרא עוד...

טכנאי מערכות חשמל פומ"ה (פורץ מכשולים הנדסי)

קרא עוד...

טכנאי מערכות חשמל תומ"ת (תותח מתנייע)

קרא עוד...

טכנאי מערכות חשמל אכזרית

קרא עוד...

כתבות נוספות