מקצועות החשמל
טכנולוגיה ואחזקה
מקצועות המכונות

התפקידים

טכנאי נשק וצריח מרכבה סימן 4-

קרא עוד...

טכנאי נשק וצריח מרכבה סימן 3-

קרא עוד...

טכנאי נשק וצריח תומ"ת (תותח מתנייע)

קרא עוד...

טכנאי מערכות הנעה מרכבה סימן 4

קרא עוד...

טכנאי מערכות הנעה מרכבה סימן 3

קרא עוד...

טכנאי מערכות הנעה נמר

קרא עוד...

טכנאי מערכות הנעה פומ"ה (פורץ מכשולים הנדסי) ונגמחון

קרא עוד...

טכנאי מערכות הנעה וחשמל נגמ"ש (נושא גייסות משוריין)

קרא עוד...

טכנאי מערכות צמ"ה (ציוד מכני הנדסי)

קרא עוד...

טכנאי מערכות הנעה תומ"ת

קרא עוד...

טכנאי מערכות הנעה אכזרית

קרא עוד...

טכנאי מערכות הנעה וחשמל גנרטורים

קרא עוד...

טכנאי תובה מנתץ

קרא עוד...

מאחזק חט״כ (חטיבות כוח)

קרא עוד...

טכנאי מערכות ייעודיות

קרא עוד...

כתבות נוספות