אודות הלשכה

"לשכת גיוס ברשת" היא הלשכה הווירטואלית שהוקמה במיוחד עבורכם, המלש"בים, על מנת שתוכלו לפנות אלינו בכל זמן ומכל מקום לגבי נושאים שלא מחייבים התייצבות פיזית בלשכת הגיוס.

הלשכה כוללת את מרכז המידע והשירות של יחידת מיטב, שמספק מענה לפניות בכלל נושאי הגיוס. הלשכה מטפלת בכל תחום שעשוי להיות רלוונטי בהמשך השירות בצה"ל: רפואה, בריאות הנפש, כלכלה, תנאי שירות ועוד.

הלשכה אחראית על הטיפול באוכלוסיות ייחודיות בצה"ל ולאחרונה אף הוקם מדור ש"י- שירות ייחודי ששמו נבחר כהוקרה לאוכלוסיות שאינן מחויבות בשירות ומעוניינות להתנדב, לתרום ולהתגייס לשירות משמעותי. 

פרטי התקשרות