אנשים סימנו כי המידע עזר להם

ביצוע סינון ובדיקה מעמיקה לקהל באירועים צבאיים ואיתור מטעני חבלה ואמל"ח

ביצוע סינון ובדיקה מעמיקה לקהל באירועים צבאיים ואיתור מטעני חבלה ואמל"ח. התפקיד הינו ייחודי בצה"ל וכולל קשרים מול גורמי ביטחון שונים, לרבות משרד הביטחון וגופי האבטחה השונים. המתאימים יוכלו להשתבץ בעבודה המאתגרת של אבטחת בכירים ביחידה המטכ"לית לאבטחת אישים.

 

מהם תנאי הקבלה?

פרופיל 64 ומעלה, קב"א 52 ומעלה.

ציוני מא"ה (לבנות בלבד):

ציון שדה 3 ומעלה, יחסי אנוש 3 ומעלה, עבודת צוות 2 ומעלה.

מה כולל המסלול?

טירונות 02 והכשרה בת מספר חודשים.

איפה משרתים?

בסיסים שונים ברחבי הארץ.

תהליך המיון:

יום מיון מרוכז

 

-

השיבוץ לתפקיד נקבע לפי מכלול הנתונים האישיים שלכם, העדפותיכם, שיקולים מקצועיים וצרכי הצבא. ייתכנו שינויים בתנאי הקבלה שמופיעים כאן ובשיקולים הנוספים שבאים לידי ביטוי במעמד בחינת המועמדות שלכם לתפקיד. למתאימים מביניכם תינתן אפשרות קידום למסלולי הדרכה, פיקוד וקצונה.

האם התפקיד דורש מיון?

בנות נדרשות לעבור מיון

בנים נדרשים לעבור מיון

מה התפקיד נותן לי?

קורס

ניסיון לאזרחות

אנשים סימנו כי המידע עזר להם

בוחן/ת תחמושת
בודק/ת תוכנה