אנשים סימנו כי המידע עזר להם

הגורם המקשר בין המפקדה לבין צוללות זרוע הים השונות

איוש חדרי המלחמה בזרוע הים. הבקרים מהווים הגורם המקשר בין המפקדה לבין צוללות זרוע הים השונות. התפקיד הינו מסווג ומאתגר שכן במסגרתו מפעילים החיילים מערכות טכנולוגיות מתקדמות ונחשפים לפעילות המבצעית של זרוע הים.

 

מהם תנאי הקבלה?

פרופיל 25 ומעלה, קב"א 54 ומעלה. התפקיד פתוח לבנים שאינם מיועדים ללחימה בלבד.

נתוני מא"ה (לנשים בלבד): 

עיבוד מידע 3 ומעלה, הפעלה טכנית 2 ומעלה, קשב מתמשך 3 ומעלה.

מה כולל המסלול?

טירונות 02 ושלושה חודשי הכשרה.

איפה משרתים?

מפקדת חיל הים.

תהליך המיון:

מבחן התאמה, ראיון אישי והסבר על התפקיד במסגרת יום מיונים. העוברים בהצלחה מבצעים תהליך תחקיר ביטחוני מורכב טרם הגיוס לצה"ל.

 

-

השיבוץ לתפקיד נקבע לפי מכלול הנתונים האישיים שלכם, העדפותיכם, שיקולים מקצועיים וצרכי הצבא. ייתכנו שינויים בתנאי הקבלה שמופיעים כאן ובשיקולים הנוספים שבאים לידי ביטוי במעמד בחינת המועמדות שלכם לתפקיד. למתאימים מביניכם תינתן אפשרות קידום למסלולי הדרכה, פיקוד וקצונה.

האם התפקיד דורש מיון?

בנים נדרשים לעבור מיון

מה התפקיד נותן לי?

יכולת טכנית

קורס

תהליך המיון

תהליך המיון

בקרי השו"ב (שליטה ובקרה) מהווים את הגורם המקשר בין הפיקוד של חיל הים לבין כלי השיט. במסגרת התפקיד, מפעילים הבקרים מערכות טכנולוגיות מתקדמות ונחשפים לפעילות המבצעית של זרוע הים. כל הפרטים על המיון לתפקיד >

איפה תהיה ההכשרה?

איפה תהיה ההכשרה?

בסיס ההדרכה של זרוע הים בחיפה, מכשיר את מרבית המתגייסים לחיל הים החל מהטירונות ועד לקורסי קצונה מתקדמים. בין היתר, מוכשרים בבה"ד זרוע הים הלוחמים הימיים, בקריות השליטה הימית, הצוללנים, החובלים והמערך הטכני החופי והימי. בואו לראות חלק מהשדרוגים שנעשים בבה"ד בשנים האחרונות >

אנשים סימנו כי המידע עזר להם

בקר/ית איסוף יבשתית שח"ם (בקא"סית)
בוחן/ת תחמושת