אנשים סימנו כי המידע עזר להם

בכל יום יוצאות ניידות של משטרה צבאית. על ניידת נמצא דוגם, מפקד ושוטר צבאי.

דוגם קורונה הוא מקצוע חדש שנועד לעזור בהתמודדות עם התפרצות הנגיף. בכל יום יוצאות ניידות של משטרה צבאית. על ניידת נמצא דוגם, מפקד ושוטר צבאי. הניידות יוצאות לדגום במרחב הציבורי בין השעות 7:00 בבוקר עד 17:30

(השעות יכולות להשתנות בהתאם לדרישה של מספר הבדיקות)

מהם תנאי הקבלה:

פרופיל 64 ומעלה, קב"א 50 ומעלה.

ציוני יום המא"ה (לבנות בלבד):

טיפול באדם 3 ומעלה, בגרות ובשלות 3 ומעלה.

מה כולל המסלול:

טירונות 02 והכשרה של כשבוע בה"ד 10.

איפה משרתים:

שירות במחנה נתן ובית ליד במתכונת של בסיס סגור, תדירות יציאות של חמשושים.

-

 

השיבוץ לתפקיד נקבע לפי מכלול הנתונים האישיים שלכם, העדפותיכם, שיקולים מקצועיים וצרכי הצבא. ייתכנו שינויים בתנאי הקבלה שמופיעים כאן ובשיקולים הנוספים שבאים לידי ביטוי במעמד בחינת המועמדות שלכם לתפקיד. למתאימים מביניכם תינתן אפשרות קידום למסלולי הדרכה, פיקוד וקצונה.

מה התפקיד נותן לי?

אנשים סימנו כי המידע עזר להם

אניגמה - מודיעיני ייחודי
מיזם אוגדות הביטחון השוטף