אנשים סימנו כי המידע עזר להם

מערך זה כולל בתוכו את החיילים המיועדים למערכי התעופה והמנהלה

מערך זה כולל בתוכו את החיילים המיועדים למערכי התעופה והמנהלה. חיילים אלו מתגייסים למערכים אלו ובמהלך הטירונות נקבע להם תפקידם הספציפי ע"י קציני המיון בהתאם לנתוניהם האישיים. לאחר סיום הטירונות והליכי השיבוץ, מגיעים החיילים להכשרה בבסיסי החיל השונים. התפקידים מיועדים לגברים ולנשים כאחד.

 

מערך התעופה: חיילים המשתבצים במערך התעופה רוכשים ידע נרחב בתחום המבצעי ולוקחים חלק בפעילות זרוע האוויר בשגרה ובחירום. השירות הינו בבסיסי ח"א ובטייסות המבצעיות, בתחומי שליטה, בקרה, אבטחה אקטיבית והפעלה. ניתן להשתבץ ככלבן/ית גישוש, מפעיל/ת קש"ב טקטי, מדריך/ת התגוננות, מגן אסטרטגי, מש"ק כיבוי תעופתי, אבטחת מידע ועוד.

מערך המנהלה: במערך המנהלה ניתן לשרת בתפקידי תומכי לחימה הנמצאים במעטפת של הפעילות המבצעית ונוגעים לתחומי משאבי האנוש והלוגיסטיקה. ניתן להשתבץ כחייל/ת בתפקיד כללי, כראש לשכה, מערך הנהיגה ועוד.

 

מהם תנאי הקבלה?

פרופיל 45 ומעלה.

מה כולל המסלול? 

טירונות 02 והכשרה בהתאם לתפקיד אליו תשובץ. ביצוע ראיון אשר בסופו תשובץ לאחד מתפקידי החיל. עבור חלק מהתפקידים נדרש מעבר תחקיר בטחוני.

איפה משרתים?

ניתן להשתבץ בכל אחד מבסיסי חיל האוויר הנמצאים ברחבי הארץ.

 

-

השיבוץ לתפקיד נקבע לפי מכלול הנתונים האישיים שלכם, העדפותיכם, שיקולים מקצועיים וצרכי הצבא. ייתכנו שינויים בתנאי הקבלה שמופיעים כאן ובשיקולים הנוספים שבאים לידי ביטוי במעמד בחינת המועמדות שלכם לתפקיד. למתאימים מביניכם תינתן אפשרות קידום למסלולי הדרכה, פיקוד וקצונה.

מה התפקיד נותן לי?

יכולת טכנית

אנשים סימנו כי המידע עזר להם

חייל/ת משטרה (שח"ם - שירות חובה במשטרה)
המערך הטכני בחיל האוויר