אנשים סימנו כי המידע עזר להם

ללמד ולחנוך את החניכים והחניכות בקורס הטיס במקצועות ריאליים

חניכי קורס הטיס של חיל האוויר נדרשים לרמה גבוהה במקצועות הריאליים וביניהם חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי, פיזיקה ואווירודינמיקה.

החונכת מלווה את החניכים בלימודים בשלבים השונים בקורס, אחראית על תכנון הרצאות ושיעורים והעברתם, פיתוח יכולות למידה וסיוע בפתרון בעיות.

 

 

מהם תנאי הקבלה?

פרופיל 45 ומעלה, דפ"ר 60 ומעלה. 

ציוני מא"ה:

הדרכה 3 ומעלה, יחסי אנוש 3 ומעלה, פיקוד 2 ומעלה, עבודת צוות 2 ומעלה.

מה כולל המסלול?

טירונות 02 והכשרה של 5 חודשים בקורס חונכות הכולל לימוד קורסים אקדמיים (מטעם אונ' בן-גוריון) ועקרונות ההדרכה והחניכה.

איפה משרתים?

שירות בבית הספר לטיסה של חיל האוויר בבסיס חצרים במתכונת בסיס סגור.

תהליך המיון:

ביצוע מיון ראשוני מקוון הכולל סדרת שאלונים אישיותיים ומבחנים קוגניטיביים, המתאימות יבצעו מיון המשך פרונטלי הבודק תחומים נוספים הנדרשים לתפקיד.

-

השיבוץ לתפקיד נקבע לפי מכלול הנתונים האישיים שלכם, העדפותיכם, שיקולים מקצועיים וצרכי הצבא. ייתכנו שינויים בתנאי הקבלה שמופיעים כאן ובשיקולים הנוספים שבאים לידי ביטוי במעמד בחינת המועמדות שלכם לתפקיד. למתאימים מביניכם תינתן אפשרות קידום למסלולי הדרכה, פיקוד וקצונה.

האם התפקיד דורש מיון?

בנות נדרשות לעבור מיון

בנים נדרשים לעבור מיון

מה התפקיד נותן לי?

יכולת הדרכה ופיקוד

ניסיון לאזרחות

אנשים סימנו כי המידע עזר להם

חונכת במכללה הטכנולוגית
חובש/ת כללי/ת