אנשים סימנו כי המידע עזר להם

תמיכה בלימודים האקדמיים של החניכים בשלבים השונים של קורס הטייס.

תפקידם של החונכות בבית הספר לטיסה הוא לתמוך בלימודים האקדמיים של החניכים בשלבים השונים של קורס הטייס. במהלך שירותן הם ילמדו את המקצועות הבאים: חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי, פיזיקה ואווירודינמיקה. 

 

מהם תנאי הקבלה?

פרופיל 45 ומעלה, קב"א 52 ומעלה, דפ"ר 60 ומעלה. 

ציוני מא"ה (לבנות בלבד):

הדרכה 3 ומעלה, יחסי אנוש 3 ומעלה, פיקוד 2 ומעלה, עבודת צוות 2 ומעלה.

מה כולל המסלול?

טירונות 02 והכשרה של 5 חודשים בקורס חונכות הכולל לימוד קורסים אקדמיים (מטעם אונ' בן-גוריון) ועקרונות ההדרכה והחניכה.

איפה משרתים?

בבית הספר לטיסה בחצרים - טייסת השכלה. למתאימות תינתן אפשרות יציאה לקצונה.

תהליך המיון:

מיון הכולל מבחנים ממוחשבים.

-

השיבוץ לתפקיד נקבע לפי מכלול הנתונים האישיים שלכם, העדפותיכם, שיקולים מקצועיים וצרכי הצבא. ייתכנו שינויים בתנאי הקבלה שמופיעים כאן ובשיקולים הנוספים שבאים לידי ביטוי במעמד בחינת המועמדות שלכם לתפקיד. למתאימים מביניכם תינתן אפשרות קידום למסלולי הדרכה, פיקוד וקצונה.

האם התפקיד דורש מיון?

בנות נדרשות לעבור מיון

בנים נדרשים לעבור מיון

מה התפקיד נותן לי?

יכולת הדרכה ופיקוד

ניסיון לאזרחות

אנשים סימנו כי המידע עזר להם

חונכת במכללה הטכנולוגית
חובש/ת כללי/ת