אנשים סימנו כי המידע עזר להם

קבלת ידיעות מודיעיניות מגורמים שונים, ניתוחם ויצירת תמונת מודיעין המהווה בסיס להבנת יכולות וכוונות האויב.

התפקיד כולל קבלת ידיעות מודיעיניות מגורמים שונים, ניתוחם ויצירת תמונת מודיעין המהווה בסיס להבנת יכולות וכוונות האויב. לאחר מכן, מעבירים החוקרים את המידע אותו הפיקו לגורמים המבצעיים ולדרג הפיקודי. בין היתר עוסקים החוקרים בתכנון פעילויות מבצעיות שונות בזרוע האוויר. חוקרי המודיעין נמצאים בקשר רציף עם יחידות האיסוף, עם גורמים מקבילים בקהילות המודיעין הישראלית ועם אנשי המבצעים ונחשפים לחומרים מסווגים.

 

מהם תנאי הקבלה?

פרופיל 25 ומעלה (לבנים 64 ומטה), קב"א 51 לבנים וקב"א 49 לבנות, דפ"ר 60 ומעלה. פתוח לבנים שאינם מיועדים ללחימה.

ציוני מא"ה (לבנות בלבד):

ניהול וארגון 3 ומעלה, עיבוד מידע 4 ומעלה.

מה כולל המסלול?

טירונות 02 והכשרה של שבעה שבועות.

איפה משרתים?

מטה חיל האוויר ולהק מודיעין.

תהליך המיון:

מיון הכולל מבחנים ממוחשבים, העוברים יזומנו לתחקיר בטחוני.

 

-

השיבוץ לתפקיד נקבע לפי מכלול הנתונים האישיים שלכם, העדפותיכם, שיקולים מקצועיים וצרכי הצבא. ייתכנו שינויים בתנאי הקבלה שמופיעים כאן ובשיקולים הנוספים שבאים לידי ביטוי במעמד בחינת המועמדות שלכם לתפקיד. למתאימים מביניכם תינתן אפשרות קידום למסלולי הדרכה, פיקוד וקצונה.

האם התפקיד דורש מיון?

בנים נדרשים לעבור מיון

בנות נדרשות לעבור מיון

מה התפקיד נותן לי?

ניסיון לאזרחות

ניהול וארגון

אנשים סימנו כי המידע עזר להם

חוקר/ת מודיעין חזותי (מפענח/ת תצ"א)
חונכת במכללה הטכנולוגית