אנשים סימנו כי המידע עזר להם

לקבל ידיעות מודיעיניות, לנתח וליצור תמונת מודיעין המהווה בסיס להבנת יכולות האויב וכוונותיו

תכנון הפעילות המבצעית של חיל האוויר נשען על מודיעין איכותי. חוקרי מודיעין אוויר מקבלים ידיעות מודיעיניות ממקורות שונים, מנתחים אותן ויוצרים תמונה מודיעינית המהווה בסיס לתכנון המבצעי. חוקרי המודיעין נחשפים בעבודתם לחומר מסווג ולפעילות של גופים מבצעיים ומודיעיניים ועובדים בשיתוף פעולה עם יחידות האיסוף ואנשי מערך המבצעים.

אפשרויות קידום ופיתוח בשירות: יציאה לפיקוד, יציאה לקצונה.

מהם תנאי הקבלה?

פרופיל 25 ומעלה (לבנים 64 ומטה), דפ"ר 60 ומעלה. פתוח לבנים שאינם מיועדים ללחימה.

ציוני יום המא"ה:

ניהול וארגון 3 ומעלה, עיבוד מידע 4 ומעלה, השקעה והתמדה 3 ומעלה.

מה כולל המסלול?

טירונות 02 והכשרה של שבעה שבועות.

איפה משרתים?

שירות במטה חיל האוויר בקריה בתל אביב במתכונת בסיס פתוח.

תהליך המיון:

ביצוע מיון ראשוני מקוון הכולל סדרת שאלונים אישיותיים ומבחנים קוגניטיביים.

 

-

השיבוץ לתפקיד נקבע לפי מכלול הנתונים האישיים שלכם, העדפותיכם, שיקולים מקצועיים וצרכי הצבא. ייתכנו שינויים בתנאי הקבלה שמופיעים כאן ובשיקולים הנוספים שבאים לידי ביטוי במעמד בחינת המועמדות שלכם לתפקיד. למתאימים מביניכם תינתן אפשרות קידום למסלולי הדרכה, פיקוד וקצונה.

האם התפקיד דורש מיון?

בנים נדרשים לעבור מיון

בנות נדרשות לעבור מיון

מה התפקיד נותן לי?

ניסיון לאזרחות

ניהול וארגון

אנשים סימנו כי המידע עזר להם

חוקר/ת מודיעין חזותי (מפענח/ת תצ"א)
חונכת במכללה הטכנולוגית