אנשים סימנו כי המידע עזר להם

שירות במוסד למודיעין ותפקידים מיוחדים שאמון על איסוף מידע, מחקר מודיעין וביצוע פעולות חשאיות מחוץ לגבולות המדינה.

שירות במוסד למודיעין ותפקידים מיוחדים שאמון על איסוף מידע, מחקר מודיעין וביצוע פעולות חשאיות מחוץ לגבולות המדינה. השירות נעשה במשרדים אזרחים אך מרבית החיילים משרתים במדים ובשעות עבודה לא שיגרתיות.

מהם תנאי הקבלה? 

פרופיל 25 ומעלה, שייכות ללשכת גיוס תל השומר בלבד.

ציוני מא"ה: 

ניהול וארגון 3 ומעלה, עיבוד מידע 4 ומעלה, בגרות ובשלות 4 ומעלה.

מה כולל המסלול?

טירונות 02 והכשרה תוך כדי התפקיד.

איפה משרתים? 

משרדי השירות השונים ברחבי הארץ בתנאי בסיס פתוח.

תהליך המיון:

ראיונות ומבחנים תעסוקתיים ותהליך של סינון בטחוני. התהליך אורך כמספר חודשים.

 

-

השיבוץ לתפקיד נקבע לפי מכלול הנתונים האישיים שלכם, העדפותיכם, שיקולים מקצועיים וצרכי הצבא. ייתכנו שינויים בתנאי הקבלה שמופיעים כאן ובשיקולים הנוספים שבאים לידי ביטוי במעמד בחינת המועמדות שלכם לתפקיד. למתאימים מביניכם תינתן אפשרות קידום למסלולי הדרכה, פיקוד וקצונה.

האם התפקיד דורש מיון?

בנות נדרשות לעבור מיון

בנים נדרשים לעבור מיון

מה התפקיד נותן לי?

ניהול וארגון

אנשים סימנו כי המידע עזר להם

חייל/ת סגלים מיוחדים
חייל/ת במשרד הביטחון (ימ"לים)