אנשים סימנו כי המידע עזר להם

במהלך תפקידם עוסקים החיילים באבטחת אתרים, סיורים ומשימות משטרתיות שונות למניעת פעילות חבלנית עוינת.

התפקיד כולל שירות ביחידות הסיור עירוניות של משמר הגבול במעמד של שוטר חובה. במהלך התפקיד עוסקת היחידה באבטחת רגלית באתרים הומי קהל, סיורים ומשימות משטרתיות למניעת פעילות חבלנית עוינת.

 

מהם תנאי הקבלה?

פרופיל 72 ומעלה.

ציוני מא"ה:

שדה 3 ומעלה, יחסי אנוש 2 ומעלה, פיקוד 3 ומעלה.

מה כולל המסלול?

טירונות 02 והכשרה של 10 שבועות הכוללת בין היתר הכשרת אקדח. 

איפה משרתים?

מוקדי משמר הגבול בירושלים, ובמחוזות השונים בהתאם לצורך.

 

-

השיבוץ לתפקיד נקבע לפי מכלול הנתונים האישיים שלכם, העדפותיכם, שיקולים מקצועיים וצרכי הצבא. ייתכנו שינויים בתנאי הקבלה שמופיעים כאן ובשיקולים הנוספים שבאים לידי ביטוי במעמד בחינת המועמדות שלכם לתפקיד. למתאימים מביניכם תינתן אפשרות קידום למסלולי הדרכה, פיקוד וקצונה.

מה התפקיד נותן לי?

ניסיון לאזרחות

אנשים סימנו כי המידע עזר להם

חייל/ת שירות בתי הסוהר
חייל/ת משטרה (שח"ם - שירות חובה במשטרה)