אנשים סימנו כי המידע עזר להם

במצבי חירום שונים כגון אירועי אב"כ, אירועי חומרים מסוכנים או מלחמה תפקידה של החיילת הופך למציל חיים.

מתן שירות לאזרחי המדינה בחלוקת ערכות מגן והדרכתם בשימוש בהן בעת הצורך. במצבי חירום שונים כגון אירועי אב"כ, אירועי חומרים מסוכנים או מלחמה תפקידה של החיילת הופך למציל חיים.

 

מהם תנאי הקבלה?

פרופיל 45 ומעלה.

ציוני מא"ה:

הדרכה 2 ומעלה, יחסי אנוש 2 ומעלה, ניהול וארגון 3 ומעלה.

מה כולל המסלול?

טירונות 02 והכשרה של 3 שבועות.

איפה משרתים?

תחנות חלוקת המגן ברחבי הארץ ביחידות פתוחות.

 

-

השיבוץ לתפקיד נקבע לפי מכלול הנתונים האישיים שלכם, העדפותיכם, שיקולים מקצועיים וצרכי הצבא. ייתכנו שינויים בתנאי הקבלה שמופיעים כאן ובשיקולים הנוספים שבאים לידי ביטוי במעמד בחינת המועמדות שלכם לתפקיד. למתאימים מביניכם תינתן אפשרות קידום למסלולי הדרכה, פיקוד וקצונה.

מה נותן לי התפקיד?

יכולת הדרכה ופיקוד

אנשים סימנו כי המידע עזר להם

חייל/ת שב"כ
חייל/ת סגלים מיוחדים