אנשים סימנו כי המידע עזר להם

שליטה על כלל הפעילות באגפי הכלא השונים תוך הפעלת צוותי כוננות באירועים חריגים והתפרעויות.

בדיקת מבקרים, ביצוע סיורים רגליים ורכובים ושמירה במגדלי השב"ס תוך מתן מענה ראשוני לזירות אירועים. נדבך נוסף בתפקיד הוא שליטה על כלל הפעילות באגפי הכלא השונים תוך הפעלת צוותי כוננות באירועים חריגים והתפרעויות. על הסוהרים מוטלות משימות רבות לצד הוצאה לפועל של שגרת היום בבית הסוהר, טיפול ראשוני במצבי חירום, חיפושים וכן הפעלה של מרכז הדיווח.

 

מהם תנאי הקבלה?

פרופיל 45 ומעלה, קב"א 47 ומעלה (בנות 45 ומעלה).

ציוני מא"ה (לבנות בלבד):

שדה 3 ומעלה, יחסי אנוש 3 ומעלה, ניהול וארגון 2 ומעלה.

מה כולל המסלול?

טירונות 02 והכשרה של 8 שבועות בבסיס ההדרכה "שערי אברהם" ליד גדרה.

איפה משרתים?

ביחידות שירות בתי הסוהר.

 

-

השיבוץ לתפקיד נקבע לפי מכלול הנתונים האישיים שלכם, העדפותיכם, שיקולים מקצועיים וצרכי הצבא. ייתכנו שינויים בתנאי הקבלה שמופיעים כאן ובשיקולים הנוספים שבאים לידי ביטוי במעמד בחינת המועמדות שלכם לתפקיד. למתאימים מביניכם תינתן אפשרות קידום למסלולי הדרכה, פיקוד וקצונה.

מה התפקיד נותן לי?

קורס

ניסיון לאזרחות

חיילים מספרים

חיילים מספרים

"כל טעות תשפיע על ביטחון האנשים שמחוץ לבית הכלא, על המדינה": סמל קיריל מילינצ'וק, חייל בשב"ס (שירות בתי הסוהר), נותן לנו הצצה לשירותו בין חומות בית הסוהר "אני חושב שזה שירות לאנשים שרוצים להפוך את זה למקצוע לחיים, כאלו שרואים את העתיד שלהם בשירותי הביטחון". בואו תקראו את סיפור שירותו>

אנשים סימנו כי המידע עזר להם

חייל/ת במשרד הביטחון (ימ"לים)
חיילת סיירת משמר הגבול