אנשים סימנו כי המידע עזר להם

בתור טכנאי/ת אוטוטק הנך משמש/ת כלוחמ/ת טכנולוגי/ת הזכאי/ת לתעודת לוחם, תפקידך במערך יהיה ביצוע טיפולים יזומים.

כלי הרכב בשימוש צה"ל משתתפים בעיקר הנטל בפעולות בטחון שוטף. טיפול מקצועי במערכות הרכב הכרחי לצורך שמירת הכשירות של היחידות הלוחמות ומוכנות לכל אירוע. טכנאי/ת אוטוטק י/תוסמך בתום ההכשרה לבצע שגרת טיפולים בכלי הרכב שביחידתו/ה. בתור טכנאי/ת אוטוטק הנך משמש/ת כלוחמ/ת טכנולוגי/ת הזכאי/ת לתעודת לוחם, תפקידך במערך יהיה ביצוע טיפולים יזומים.

מהם תנאי הקבלה?

פרופיל 64 ומעלה.

ציוני מא"ה (לבנות בלבד):

סביבת שדה 3 ומעלה, טכני אחזקה 3 ומעלה.

מה כולל המסלול?

טירונות 02 וקורס של 5 שבועות בבה״ד 20.

איפה משרתים?

בגדודים הלוחמים, ביחידות התומכות והעורפיות וביחידות הפיתוח וההדרכה.

 

-

השיבוץ לתפקיד נקבע לפי מכלול הנתונים האישיים שלכם, העדפותיכם, שיקולים מקצועיים וצרכי הצבא. ייתכנו שינויים בתנאי הקבלה שמופיעים כאן ובשיקולים הנוספים שבאים לידי ביטוי במעמד בחינת המועמדות שלכם לתפקיד. למתאימים מביניכם תינתן אפשרות קידום למסלולי הדרכה, פיקוד וקצונה.

מה התפקיד נותן לי?

יכולת טכנית

אנשים סימנו כי המידע עזר להם

מאבחנ/ת מערכות רכב (מאמ"ר)
טכנאי/ת מערכות מודיעין שדה (מוד"ש)