אנשים סימנו כי המידע עזר להם

ייעדו של טכנאי הצמ"ה הינו להוות סמכות מקצועיות לצור תקינות המערכות האוטומטיביות והחשמליות, ולאשר את כשירות הצמ"ה לפעילות בשגרה. בתור טכנאי צמ"ה תהיה אחראי על איתור ותיקון תקלות, וביצוע שגרת טיפולים.

ציוד מכני הנדסי (צמ"ה) הוא שם כולל למגוון אמצעים של חיל ההנדסה הקרבית. כלי הצמ"ה משמשים בשעת חירום לביצוע משימות פריצת צירים, עבודה בשטח בנוי, פינוי מוקשים ומעבר מכשולים. בשגרה, כלי הצמ"ה משמשים לבינוי והקמת ביצורים. ייעדו של טכנאי הצמ"ה הינו להוות סמכות מקצועיות לצור תקינות המערכות האוטומטיביות והחשמליות, ולאשר את כשירות הצמ"ה לפעילות בשגרה. בתור טכנאי צמ"ה תהיה אחראי על איתור ותיקון תקלות, וביצוע שגרת טיפולים.

 

מהם תנאי הקבלה?

פרופיל 64 ומעלה ובוגר עתודה טכנולוגית.

ציוני מא"ה (לבנות בלבד):

סביבת שדה 2 ומעלה, טכני אחזקה 3 ומעלה.

מה כולל המסלול?

טירונות 02 וקורס של 9 שבועות בבה״ד 20.

איפה משרתים?

גדודי הצמ"ה, מש"א, אגד טנ"א ארצי, וביחידות הפיתוח וההדרכה השונות.

 

-

השיבוץ לתפקיד נקבע לפי מכלול הנתונים האישיים שלכם, העדפותיכם, שיקולים מקצועיים וצרכי הצבא. ייתכנו שינויים בתנאי הקבלה שמופיעים כאן ובשיקולים הנוספים שבאים לידי ביטוי במעמד בחינת המועמדות שלכם לתפקיד. למתאימים מביניכם תינתן אפשרות קידום למסלולי הדרכה, פיקוד וקצונה.

מה התפקיד נותן לי?

יכולת טכנית

אנשים סימנו כי המידע עזר להם

טכנאי/ת מערכות הנעה תומ"ת
Naval Control Supervisor - Bakashit