אנשים סימנו כי המידע עזר להם

סיכול פעילות חבלנית עוינת ועל הגנת גבולותיה של מדינת ישראל

תפקיד הלוחמים בחיל הוא איסוף מידע מודיעיני מהשטח במארבי תצפית יעודיים ובהפעלת אמצעים מתקדמים. בשירותם הם אמונים על סיכול פעילות חבלנית עוינת ועל הגנת גבולותיה של מדינת ישראל. במהלך הקורס רוכשים הלוחמים יכולות תצפית, התמצאות בשטח, ניווטים, מיומנות בהפעלת אמצעי לחימה שונים, יכולות הסוואה והטמעות בשטח. על בנות להתחייב לשירות חובה של 32 חודשים, חתימה על מסמך "דין אישה כדין גבר" ושירות מילואים פעיל.

 

מהם תנאי הקבלה?

פרופיל 72 ומעלה, לגברים אין הגבלת קב"א, לנשים קב"א 47 ומעלה.

מה כולל התפקיד?

רובאי 05 (מסלול רגלי) - טירונות במשך 3.5 חודשים + אימון מתקדם במשך ארבעה חודשים בו עוברים הלוחמים הכשרה ייעודית לתפקידם. רובאי 03 (מסלול ר"ם) 2.5 חודשים+ אימון מתקדם במשך ארבעה חודשים בו עוברים הלוחמים הכשרה ייעודית לתפקידם.

איפה משרתים? 

הצבה באחת מהפלוגות המבצעיות. המתאימים יוכלו לצאת לקורסים ייעודיים כגון חובש קרבי, נהג קרבי וקורס קליעה וכן להתקדם לתפקידי פיקוד, הדרכה וקצונה. 

תהליך המיון:

בנוסף למיון הלוחמות, העוברות לתפקיד תשלחנה לתחקיר בטחוני ובדיקות רפואיות. המיון מיועד עבור בנות בלבד.

 

-

השיבוץ לתפקיד נקבע לפי מכלול הנתונים האישיים שלכם, העדפותיכם, שיקולים מקצועיים וצרכי הצבא. ייתכנו שינויים בתנאי הקבלה שמופיעים כאן ובשיקולים הנוספים שבאים לידי ביטוי במעמד בחינת המועמדות שלכם לתפקיד. למתאימים מביניכם תינתן אפשרות קידום למסלולי הדרכה, פיקוד וקצונה.

חיל

חיל האיסוף הקרבי

האם התפקיד דורש מיון?

בנות נדרשות לעבור מיון

חיילים מספרים

חיילים מספרים

את הלוחמים האלו אתם לא רואים, אבל הם עומדים מאחורי חלק מהמבצעים הגדולים ביותר. מיום הגיוס ועד השחרור הם נמצאים עם אותו הצוות, ויש להם מגוון תפקידים שונים, כמו האחראי על הרחפנים, המתשאל בערבית והבנאי שאחראי על ההסוואה. הצצה לתפקיד לוחם האיסוף הקרבי >

איפה עוברים את ההכשרה?

איפה עוברים את ההכשרה?

מתגייסים לחיל האיסוף הקרבי? אם אתם רוצים לדעת מה זה שו"ב, איך לומדים את מקצועות האיסוף ומה מחכה לכם בחודשים הראשונים בשירות, הכתבה הזו בשבילכם >

אנשים סימנו כי המידע עזר להם

לוחם/ת תותחנים
לוחם קודקוד