אנשים סימנו כי המידע עזר להם

מסלול ביחידה מכשיר את הלוחמים לרמה גבוהה של לחימת קומנדו, הישרדות בשטח, ניווט ברמה גבוהה, צניחה והתמחות בתחומים שונים.

יחידת שלדג היא יחידת קומנדו מסווגת במיוחד בזרוע האוויר. עיסוקה של היחידה כולל בין היתר פעילות מבצעית מיוחדת. המסלול ביחידה מכשיר את הלוחמים לרמה גבוהה של לחימת קומנדו, הישרדות בשטח, ניווט ברמה גבוהה, צניחה והתמחות בתחומים שונים. חיילי היחידה מתחייבים לחתימה של 18 חודשי שירות בקבע בנוסף לשלוש שנים של שירות סדיר.

 

מהם תנאי הקבלה?

פרופיל 82 ומעלה ומעבר מיון פיזי "היחידה" בהצלחה בתוצאת שלדג.

מה כולל התפקיד? 

טירונות רובאי 04 ולאחר מכן המשך קורס מקצועי. סה"כ המסלול אורך שנה ושבעה חודשים.

איפה משרתים? 

בגדודים השונים ביחידה.

 

-

השיבוץ לתפקיד נקבע לפי מכלול הנתונים האישיים שלכם, העדפותיכם, שיקולים מקצועיים וצרכי הצבא. ייתכנו שינויים בתנאי הקבלה שמופיעים כאן ובשיקולים הנוספים שבאים לידי ביטוי במעמד בחינת המועמדות שלכם לתפקיד. למתאימים מביניכם תינתן אפשרות קידום למסלולי הדרכה, פיקוד וקצונה.

האם התפקיד דורש מיון?

בנים נדרשים לעבור מיון

מה התפקיד נותן לי?

הכשרה

תהליך המיון

תהליך המיון

איך מתקבלים ליחידת שלדג של חיל האוויר?

אנשים סימנו כי המידע עזר להם

לוחם לוט"ר (ביה"ס ללוחמה בטרור)
לוחם מגלן