אנשים סימנו כי המידע עזר להם

תפקידם של מאבטחי המתקנים כולל ביצוע משימות אבטחה בבסיסים שונים ברחבי הארץ, בפרט בסיסים מבצעיים ורגישים.

תפקידם של מאבטחי המתקנים כולל ביצוע משימות אבטחה בבסיסים שונים ברחבי הארץ, בפרט בסיסים מבצעיים ורגישים. העבודה כוללת בדיקה של חיילים וקצינים הנכנסים לבסיס תוך נשיאת נשק אישי וכן במקרה הצורך סיכול חדירות ונסיונות פגיעה של גורמים עוינים והגשת עזרה ראשונה.

 

מהם תנאי הקבלה?

פרופיל 64 ומעלה.

ציוני מא"ה (לבנות בלבד):

קשב 3 ומעלה.

תהליך המיון:

תשלח הודעת סמס הכוללת הסבר מפורט על התפקידים ועל המסלול, מילוי שאלון אישי ולאחריו יבוצע ראיון פרטני למועמדים.

מה כולל המסלול
?

טירונות 02 והכשרה של כחודש

איפה משרתים
?
בבסיסי חיל המודיעין השונים באופי שירות של שבוע-שבוע

אפשרויות קידום:
למתאימים מבינכם תינתן אפשרות קידום למסלולי הדרכה, פיקוד וקצונה.

מיומנויות נרכשות לאזרחות:
השיבוץ לתפקיד נקבע לפי מכלול הנתונים האישיים שלכם, העדפותיכם, שיקולים מקצועיים וצרכי הצבא. ייתכנו שינויים בתנאי הקבלה שמופיעים כאן ובשיקולים הנוספים שבאים לידי ביטוי במעמד בחינת המועמדות שלכם לתפקיד.

 

-

השיבוץ לתפקיד נקבע לפי מכלול הנתונים האישיים שלכם, העדפותיכם, שיקולים מקצועיים וצרכי הצבא. ייתכנו שינויים בתנאי הקבלה שמופיעים כאן ובשיקולים הנוספים שבאים לידי ביטוי במעמד בחינת המועמדות שלכם לתפקיד. למתאימים מביניכם תינתן אפשרות קידום למסלולי הדרכה, פיקוד וקצונה.

האם התפקיד דורש מיון?

בנים נדרשים לעבור מיון

בנות נדרשות לעבור מיון

מה התפקיד נותן לי?

יכולת טכנית

אנשים סימנו כי המידע עזר להם

מאחזק/ת נשק קל
מאבטח/ת מתקנים