אנשים סימנו כי המידע עזר להם

העבודה כוללת בדיקה של חיילים וקצינים הנכנסים לבסיס תוך נשיאת נשק אישי וכן במקרה הצורך סיכול חדירות ונסיונות פגיעה של גורמים עוינים והגשת עזרה ראשונה.

ביצוע משימות אבטחה בבסיסים שונים ברחבי הארץ. העבודה כוללת בדיקה של חיילים וקצינים הנכנסים לבסיס תוך נשיאת נשק אישי וכן במקרה הצורך סיכול חדירות ונסיונות פגיעה של גורמים עוינים והגשת עזרה ראשונה.

 

מהם תנאי הקבלה?

פרופיל 45 ומעלה.

ציוני מא"ה (לבנות בלבד):

שדה 3 ומעלה, קשב מתמשך 3 ומעלה.

מה כולל המסלול?

טירונות 02 והכשרה של חודש.

איפה משרתים?

ביחידות צה"ל ברחבי הארץ. ברוב יעדי השיבוץ השירות הוא במתכונת של שבוע-שבוע. לחיילות במקצוע זה אורך השירות יעמוד על שנה וחצי , ולחיילים שנתיים, בהתאם לצורכי הצבא.

 

-

השיבוץ לתפקיד נקבע לפי מכלול הנתונים האישיים שלכם, העדפותיכם, שיקולים מקצועיים וצרכי הצבא. ייתכנו שינויים בתנאי הקבלה שמופיעים כאן ובשיקולים הנוספים שבאים לידי ביטוי במעמד בחינת המועמדות שלכם לתפקיד. למתאימים מביניכם תינתן אפשרות קידום למסלולי הדרכה, פיקוד וקצונה.

מה התפקיד נותן לי?

יכולת טכנית

אנשים סימנו כי המידע עזר להם

מאבטח/ת מתקנים רגישים
מאבחן/ת צוות אוויר