אנשים סימנו כי המידע עזר להם

ההדרכות נעשות בשטח, בסימולטור או בצורה פרונטאלית בכיתת הלימוד.

הכשרת לוחמי ולוחמות האיסוף הקרבי, התצפיתניות והבקא"סיות. המדריכה חונכת את הלוחמים בתחומי התצפיות והסיור, הקשר, אמצעי איסוף ואיכון, מודיעין ותודעת אויב. ההדרכות נעשות בשטח, בסימולטור או בצורה פרונטאלית בכיתת הלימוד.

 

מהם תנאי הקבלה?

פרופיל 72 ומעלה, קב"א 49 ומעלה.

ציוני מא"ה (לבנות בלבד):

אחזקה טכנית 2 ומעלה, שדה 3 ומעלה, הדרכה 4 ומעלה, יחסי אנוש 3 ומעלה, פיקוד 3 ומעלה, עבודת צוות 3 ומעלה, עיבוד מידע 3 ומעלה.

מה כולל המסלול?

טירונות 02 והכשרה של 4 חודשים. 

איפה משרתים?

ביסל"ק - בית הספר למקצועות האיסוף הקרבי.

 

-

השיבוץ לתפקיד נקבע לפי מכלול הנתונים האישיים שלכם, העדפותיכם, שיקולים מקצועיים וצרכי הצבא. ייתכנו שינויים בתנאי הקבלה שמופיעים כאן ובשיקולים הנוספים שבאים לידי ביטוי במעמד בחינת המועמדות שלכם לתפקיד. למתאימים מביניכם תינתן אפשרות קידום לסלולי הדרכה, פיקוד וקצונה.

מה התפקיד נותן לי?

קורס

יכולת הדרכה ופיקוד

איפה עוברים את ההכשרה?

איפה עוברים את ההכשרה?

מתגייסים לחיל האיסוף הקרבי? אם אתם רוצים לדעת מה זה שו"ב, איך לומדים את מקצועות האיסוף ומה מחכה לכם בחודשים הראשונים בשירות, הכתבה הזו בשבילכם >

אנשים סימנו כי המידע עזר להם

מדריכת הנדסה קרבית
מדריך/ת צניחה