אנשים סימנו כי המידע עזר להם

הכשרת אנשי המערך הטכנולוגי בתחום האנגלית הטכנית לצורך שימוש בספרות וכדי להבטיח את הכשירות המבצעית של מערכות חיל האוויר

שפת האנגלית מהווה חלק מהיום-יום בפעילות המערך הטכנולוגי בחיל האוויר. המדריכות מלוות ומכשירות את אנשי המערך ואחראיות לכשירות האנגלית הטכנית של החיילים והחיילות.

אפשרויות קידום ופיתוח בשירות: יציאה לקצונה במגוון מערכי חיל האוויר.

מהם תנאי הקבלה?

פרופיל 45 ומעלה, דפ"ר 50 ומעלה.

ציוני מא"ה (לבנות בלבד):

הדרכה 3 ומעלה, יחסי אנוש 3 ומעלה, פיקוד 2 ומעלה, עבודת צוות 2 ומעלה. התפקיד מיועד לבנות בלבד.

מה כולל המסלול?

טירונות 02 והכשרה של שישה שבועות, הכוללת לימודי אנגלית וקורס טכני.

הליך המיון:

כנס הסברה ראשוני מקוון ושאלון ראשוני ממיין, המתאימות יבצעו ראיון אישי הבודק היבטים חיוניים לתפקיד.

איפה משרתים?

שירות באחד מבסיסי חיל האוויר במתכונת בסיס סגור.

-

השיבוץ לתפקיד נקבע לפי מכלול הנתונים האישיים שלכם, העדפותיכם, שיקולים מקצועיים וצרכי הצבא. ייתכנו שינויים בתנאי הקבלה שמופיעים כאן ובשיקולים הנוספים שבאים לידי ביטוי במעמד בחינת המועמדות שלכם לתפקיד. למתאימים מביניכם תינתן אפשרות קידום למסלולי הדרכה, פיקוד וקצונה.

האם התפקיד דורש מיון?

בנות נדרשות לעבור מיון

בנים נדרשים לעבור מיון

מה התפקיד נותן לי?

הדרכה ופיקוד

ניהול וארגון

אנשים סימנו כי המידע עזר להם

מדריכת הגנה אווירית (הגנ"א)
מדריך/ת "שר-אל"