אנשים סימנו כי המידע עזר להם

הכשרת טכנאי חיל האוויר, בתחום האנגלית הטכנית לצורך שימוש בספרות טכנית לצרכים מבצעיים

הכשרת טכנאי חיל האוויר, בתחום האנגלית הטכנית לצורך שימוש בספרות טכנית לצרכים מבצעיים. במסגרת התפקיד עובדים המדריכים עם אנשים בחיל על מגוון מקצועות - מנועים, חשמלאי מטוסים, טכנאי מכ"ם, הגנה אווירית ועוד.

 

מהם תנאי הקבלה?

פרופיל 45 ומעלה, קב"א 49 ומעלה, דפ"ר 50 ומעלה.

ציוני מא"ה (לבנות בלבד):

הדרכה 3 ומעלה, יחסי אנוש 3 ומעלה, פיקוד 2 ומעלה, עבודת צוות 2 ומעלה. התפקיד מיועד לבנות בלבד.

מה כולל המסלול?

טירונות 02 והכשרה של שישה שבועות, הכוללת לימודי אנגלית וקורס טכני.

איפה משרתים?

בסיסי חיל האוויר השונים.

 

-

השיבוץ לתפקיד נקבע לפי מכלול הנתונים האישיים שלכם, העדפותיכם, שיקולים מקצועיים וצרכי הצבא. ייתכנו שינויים בתנאי הקבלה שמופיעים כאן ובשיקולים הנוספים שבאים לידי ביטוי במעמד בחינת המועמדות שלכם לתפקיד. למתאימים מביניכם תינתן אפשרות קידום למסלולי הדרכה, פיקוד וקצונה.

האם התפקיד דורש מיון?

בנות נדרשות לעבור מיון

בנים נדרשים לעבור מיון

מה התפקיד נותן לי?

הדרכה ופיקוד

ניהול וארגון

אנשים סימנו כי המידע עזר להם

מדריכת הגנה אווירית (הגנ"א)
מדריך/ת "שר-אל"