אנשים סימנו כי המידע עזר להם

חיילים אשר ישובצו במיזם דרום/צפון אט"ל ישרתו בתפקיד תומך לחימה בתחומי האחזקה, הלוגיסטיקה והמנהלה באחת מיחידות של האגף הטכנולוגי והלוגיסטי בדרום או בצפון הארץ בהתאם לאזור המגורים.

חיילים אשר ישובצו במיזם דרום/צפון אט"ל ישרתו בתפקיד תומך לחימה בתחומי האחזקה, הלוגיסטיקה והמנהלה באחת מיחידות של האגף הטכנולוגי והלוגיסטי בדרום או בצפון הארץ בהתאם לאזור המגורים.

 

מהם תנאי הקבלה?

פרופיל 45 ומעלה, קב"א 42 ומעלה. מיזם דרום אט"ל מותנה בשיוך ללשכת הגיוס באר שבע בלבד. מיזם צפון אט"ל מותנה בשיוך ללשכות הגיוס חיפה וטבריה בלבד.

מה כולל המסלול?

טירונות 02, וההכשרה בהתאם לתפקיד הספציפי אליו תשובץ.

איפה משרתים?

שיבוץ בבסיסים פתוחים וסגורים באזור הדרום.

תהליך המיון:

כנס ראשוני הכולל הסבר על תפקידי האשכול, ראיון אישי ע"י קצין מיון.

 

-

השיבוץ לתפקיד נקבע לפי מכלול הנתונים האישיים שלכם, העדפותיכם, שיקולים מקצועיים וצרכי הצבא. ייתכנו שינויים בתנאי הקבלה שמופיעים כאן ובשיקולים הנוספים שבאים לידי ביטוי במעמד בחינת המועמדות שלכם לתפקיד. למתאימים מביניכם תינתן אפשרות קידום למסלולי הדרכה, פיקוד וקצונה.

האם התפקיד דורש מיון?

בנים נדרשים לעבור מיון

בנות נדרשות לעבור מיון

מה התפקיד נותן לי?

יכולת טכנית

אנשים סימנו כי המידע עזר להם

מיזם טכנולוגי בחיל האוויר
מיזם דרום תכו"ל (חיל אוויר)