אנשים סימנו כי המידע עזר להם

חיילים אשר ישובצו במיזם דרום תכו"ל (תומכי לחימה) ישרתו בתפקיד תומך לחימה בתחומי האחזקה, הלוגיסטיקה והמנהלה באחת מיחידות חיל האוויר בדרום הארץ.

חיילים אשר ישובצו במיזם דרום תכו"ל (תומכי לחימה) ישרתו בתפקיד תומך לחימה בתחומי האחזקה, הלוגיסטיקה והמנהלה באחת מיחידות חיל האוויר בדרום הארץ.

 

מהם תנאי הקבלה?

פרופיל 45 ומעלה, קב"א 42 ומעלה. מותנה בשיוך ללשכת גיוס באר שבע בלבד.

מה כולל המסלול?

טירונות 02, וההכשרה בהתאם לתפקיד הספציפי אליו תשובץ.

איפה משרתים?

שיבוץ בבסיסים פתוחים וסגורים באזור הדרום.

תהליך המיון:

כנס המתקיים בבית הספר הטכני של חיל האוויר בבאר שבע, הכולל הסברים על תפקידי המיזם, על בסיסים אפשריים לשיבוץ, ראיון מול קצין מיון ומילוי שאלון אישי, אשר בו תדרגו 3 תפקידים ו-3 בסיסים בהם תרצו לשרת. במידה ותתקבלו למיזם, תקבלו בהתחייבות את אחת ההעדפות אותן דירגתם. טרם הגיוס, יקבלו המלש"בים שהתקבלו למיזם מכתב לביתם עם פרטי שיבוצם.

 

-

השיבוץ לתפקיד נקבע לפי מכלול הנתונים האישיים שלכם, העדפותיכם, שיקולים מקצועיים וצרכי הצבא. ייתכנו שינויים בתנאי הקבלה שמופיעים כאן ובשיקולים הנוספים שבאים לידי ביטוי במעמד בחינת המועמדות שלכם לתפקיד. למתאימים מביניכם תינתן אפשרות קידום למסלולי הדרכה, פיקוד וקצונה.

האם התפקיד דורש מיון?

בנים נדרשים לעבור מיון

בנות נדרשות לעבור מיון

מה התפקיד נותן לי?

תודעת שירות

ניהול וארגון

אנשים סימנו כי המידע עזר להם

מיזם דרום/צפון אט"ל
מיזם אלקטרוניקה