אנשים סימנו כי המידע עזר להם

תפקידם של מפקדי כיתות הטירונים בחיל האוויר מתחלק לשניים: מ"כ בשטח ומ"כ בהדרכה

תפקידם של מפקדי כיתות הטירונים בחיל האוויר מתחלק לשניים: מ"כ בשטח ומ"כ בהדרכה. המ"כים בהדרכה מפקדים, מדריכים ומכשירים את כל חיילי חיל האוויר בטירונות 02, טירונות קורס טיס, קורסי מ"כים, הכנות לקצונה ועוד. המ"כים בשטח מפקדים על כוחות ההגנה הקרקעית בבסיסי חיל האוויר. לאחר סיום ההכשרה לתפקיד, משובצים המ"כים לשטח או להדרכה לפי התאמתם. בהמשך, ניתנת האפשרות לעבור בין השטח להדרכה ולהפך.

מהם תנאי הקבלה?

פרופיל 72 ומעלה, קב"א 48 ומעלה, דפ"ר 40 ומעלה.

נתוני מא"ה (לבנות בלבד):

שדה 3 ומעלה, יחסי אנוש 3 ומעלה, הדרכה 3 ומעלה, עבודת צוות 3 ומעלה, פיקוד 3 ומעלה.

מה כולל המסלול?

טירונות 03 וקורס באורך 12 שבועות בביסל"ח.

איפה משרתים?

בכלל בסיסי ויחידות חיל האוויר ברחבי הארץ.

 

-

השיבוץ לתפקיד נקבע לפי מכלול הנתונים האישיים שלכם, העדפותיכם, שיקולים מקצועיים וצרכי הצבא. ייתכנו שינויים בתנאי הקבלה שמופיעים כאן ובשיקולים הנוספים שבאים לידי ביטוי במעמד בחינת המועמדות שלכם לתפקיד. למתאימים מביניכם תינתן אפשרות קידום למסלולי הדרכה, פיקוד וקצונה.

מה התפקיד נותן לי?

יכולת הדרכה ופיקוד

אנשים סימנו כי המידע עזר להם

Heavy Load Truck Driver - Over 12 Tons
מפעילת כרב"ם (כלי רכב בלתי מאויש)