אנשים סימנו כי המידע עזר להם

הכשירות הטכנית של מערכות בקרה שונות בכלי השיט בים, לרבות ספינות הטילים - נמצאת גם היא באחריותם.

המכשירנים דואגים לאיתור, תיקון ואחזקת מערכות אלקטרוניות ומכניות, מכשירי מדידה שונים וציוד הצלילה והלחימה בצה"ל. הכשירות הטכנית של מערכות בקרה שונות בכלי השיט בים, לרבות ספינות הטילים - נמצאת גם היא באחריותם.

 

מהם תנאי הקבלה?

פרופיל 64 ומעלה.

ציוני מא"ה (לבנות בלבד):

הפעלה טכנית 3 ומעלה.

מה כולל המסלול?

טירונות 02 והכשרה של 10 שבועות. 

איפה משרתים?

יחידות זרוע הים.

 

-

השיבוץ לתפקיד נקבע לפי מכלול הנתונים האישיים שלכם, העדפותיכם, שיקולים מקצועיים וצרכי הצבא. ייתכנו שינויים בתנאי הקבלה שמופיעים כאן ובשיקולים הנוספים שבאים לידי ביטוי במעמד בחינת המועמדות שלכם לתפקיד. למתאימים מביניכם תינתן אפשרות קידום למסלולי הדרכה, פיקוד וקצונה.

מה התפקיד נותן לי?

יכולת טכנית

איפה תהיה ההכשרה?

איפה תהיה ההכשרה?

בסיס ההדרכה של זרוע הים בחיפה, מכשיר את מרבית המתגייסים לחיל הים החל מהטירונות ועד לקורסי קצונה מתקדמים. בין היתר, מוכשרים בבה"ד זרוע הים הלוחמים הימיים, בקריות השליטה הימית, הצוללנים, החובלים והמערך הטכני החופי והימי. בואו לראות חלק מהשדרוגים שנעשים בבה"ד בשנים האחרונות >

אנשים סימנו כי המידע עזר להם

מנהל/ת רשת
טכנאי/ת אופטי/ת