אנשים סימנו כי המידע עזר להם

תהליך ההכשרה למסלולי הערבית הללו ארוך ויסודי, ובמהלכו שמים דגש על לימוד ופיתוח של יכולות השפה עד לרמה הקרובה לשפת אם.

העוסקים בהפקת המודיעין בתחום השפה הערבית אחראים על קליטת המודיעין, ניתוחו והעברתו הלאה לגורמים הרלוונטיים. הפעילות "הערביסטית" היא נדבך חשוב במאמץ המבצעי לסיכול הטרור. בפני אנשי המודיעין בשפה הערבית עומד אתגר מורכב: עליהם להבין את עולמו, צורת חשיבתו וכוונתו של היריב, מעבר להבנת השפה.

מסלולי הערבית כוללים מספר תתי מסלולים ,להלן העיקריים שבהם: רש"ף, אד"מ, אלמו"ג, אולפן תרגום, לש"מ, לוחם מודיעין ימי וטל"מ. למסלולים אלה מאותרים מועמדים בעלי ידע נרחב בשפה הערבית, תלמידי מגמות הערבית ברמה של 5 יח"ל אשר נתוניהם האישיים מתאימים לקריטריונים של חיל המודיעין. המתאימים מזומנים לכנס ראשוני, בו מתחילים את שלבי המיון וההתאמה.

תהליך ההכשרה למסלולי הערבית הללו ארוך ויסודי, ובמהלכו שמים דגש על לימוד ופיתוח של יכולות השפה עד לרמה הקרובה לשפת אם. נוסף על כך, מתקיימת היכרות עם הגורמים והתהליכים הסובבים אותנו והיכרות עם תרבות האיסלאם.

תהליכי ההכשרה שונים בין המסלולים, לאור השוני בתפקיד אותו מבצעים. במסלול תרגום מבצעים הכשרה טרום צבאית. יתר הקורסים עורכים כחמישה חודשים ובסיומם משובצים הבוגרים לבסיסים סגורים ברחבי הארץ. חתימה על השלמת משך שירות החובה ל32 חודשים (עבור נשים) מהווה שלב הכרחי להצטרפות למסלול.

 

מהם תנאי הקבלה? 

דפ"ר 50 ומעלה, פרופיל 25 ומעלה, 5 יח"ל ערבית ומעלה.

מה כולל המסלול? 

קורס טרום צבאי - 5 חודשים.

איפה משרתים? 

בסיסי אמ"ן סגורים ברחבי הארץ.

 

-

השיבוץ לתפקיד נקבע לפי מכלול הנתונים האישיים שלכם, העדפותיכם, שיקולים מקצועיים וצרכי הצבא. ייתכנו שינויים בתנאי הקבלה שמופיעים כאן ובשיקולים הנוספים שבאים לידי ביטוי במעמד בחינת המועמדות שלכם לתפקיד. למתאימים מביניכם תינתן אפשרות קידום למסלולי הדרכה, פיקוד וקצונה.

האם התפקיד דורש מיון?

בנים נדרשים לעבור מיון

בנות נדרשות לעבור מיון

מה התפקיד נותן לי?

קורס

ניהול וארגון

אנשים סימנו כי המידע עזר להם

מפעיל/ת לוחמה אלקטרונית (ל"א)
מסלול תב"ל (תקשורת בין לאומית)