אנשים סימנו כי המידע עזר להם

במסגרת התכנית תרכשו ידע מעמיק בתחומי האלקטרוניקה, בדגש על תחום התקשורת.

תכנית מרום טכנולוגי חמ"ן מאפשרת לבוגרי מגמות ריאליות להשתלב בלימודים טכנולוגיים י"ג-י"ד ללימודי תעודת הנדסאי אלקטרוניקה. בסוף הלימודים מבטיחים לעצמם הבוגרים שיבוץ בתפקידי מפתח באחת מהיחידות הטכנולוגיות של חיל המודיעין.

 

תנאי הסף המוגדרים על ידי משרד החינוך הם 4 יחידות לימוד באנגלית ובמתמטיקה וזכאות לתעודת בגרות מלאה. במסגרת התכנית תרכשו ידע מעמיק בתחומי האלקטרוניקה, בדגש על תחום התקשורת. הלימודים יתקיימו במכללת אורט הרמלין שבנתניה, כאשר 80% משכר הלימוד ממומן ע"י חיל המודיעין.

 

המסלול נמשך שנה וחצי, במעמד של דחיית גיוס במסגרת מסלול העתודה הטכנולוגית. בתום שנת הלימודים תעברו גם קורס נוסף בבסיס ההדרכה של חיל המודיעין ותשובצו לאחת היחידות הטכנולוגיות בחיל. במהלך השירות הצבאי תצברו ניסיון תעסוקתי, ותעברו בין היתר דרך קורסים אזרחיים כגון JohnBryce הדרכה, HP, Microsoft וקורסים צבאיים ייעודיים כגון קורסי NET,Linux Powershell. בשלבים מתקדמים יותר בשירות תוכלו לעסוק גם במחקר ופיתוח.

 

בסיום הלימודים זכאים הבוגרים לתואר של הנדסאי אלקטרוניקה (בוגר י"ד) מטעם משרד החינוך.

 

חתימה על שנה וחצי של שירות קבע מהווה תנאי הכרחי לקבלה למסלול.

 

מהם תנאי הקבלה?

פרופיל 25 ומעלה, דפ"ר 50 ומעלה, בוגרי מגמה ראלית.

מה כולל המסלול?

לימודי י"ג ו-י"ד שלאחריהם הכשרה ביחידת השיבוץ, בהתאם לתפקיד.

איפה משרתים?

בסיסי אמ"ן פתוחים וסגורים ברחבי הארץ.

 

-

השיבוץ לתפקיד נקבע לפי מכלול הנתונים האישיים שלכם, העדפותיכם, שיקולים מקצועיים וצרכי הצבא. ייתכנו שינויים בתנאי הקבלה שמופיעים כאן ובשיקולים הנוספים שבאים לידי ביטוי במעמד בחינת המועמדות שלכם לתפקיד. למתאימים מביניכם תינתן אפשרות קידום למסלולי הדרכה, פיקוד וקצונה.

האם התפקיד דורש מיון?

בנים נדרשים לעבור מיון

בנות נדרשות לעבור מיון

מה התפקיד נותן לי?

ניסיון לאזרחות

יכולת טכנית

אנשים סימנו כי המידע עזר להם

מת"ן אמ"ן
מסלול מרום טכנולוגי בחיל האוויר