אנשים סימנו כי המידע עזר להם

מסלול אמ"מ בשחקים הוא מסלול הדגל של חטיבת המחקר באמ"ן, וכולל הכשרה המתקיימת במתקן אזרחי במסגרת קדם צבאית. המסלול מכשיר את בוגריו לתפקידי מחקר בשתי מגמות: מחקר מודיעין (אנליסט) ומחקר כמותני (דאטא אנליסט) לרמת המטכ"ל.

מסלול אמ"מ בשחקים הוא מסלול הדגל של חטיבת המחקר באמ"ן, וכולל הכשרה המתקיימת במתקן אזרחי במסגרת קדם צבאית. המסלול מכשיר את בוגריו לתפקידי מחקר בשתי מגמות: מחקר מודיעין (אנליסט) ומחקר כמותני (דאטא אנליסט) לרמת המטכ"ל.

האנליסט אחראי על גיבוש תמונת המודיעין, גזירת משמעויות והצגתן לדרגי קבלת ההחלטות ברמות השונות. במסגרת ההכשרה מקבלים האנליסטים ידע אודות כלי ניתוח מתקדמים, מתודולוגיות מחקריות, שפה ותרבות ערבית והבנה עמוקה בסוגיות ביטחון לאומי.

הדאטא אנליסט יעסוק במסגרת תפקידו בשיטות מחקר מתקדמות - איכותניות וכמותיות, בכלים לחשיבה כמותית וסטטיסטיקה, הטיות תפיסתיות ולוגיקה. החיילים בתפקיד ילמדו לבצע אנליזה וסינתזה של מידע מודיעיני וירכשו שליטה באפליקציות ומערכות טכנולוגיות מתקדמות למיצוי מידע גולמי וניתוחו.

חלק מתוכני הקורס בשני המסלולים מזכים בנקודות זכות אקדמאיות באוניברסיטת תל אביב. השירות במסלול מחייב חתימת קבע לחצי שנה וכן חתימה על השלמת משך שירות החובה ל-32 חודשים (עבור נשים).

 

מהם תנאי הקבלה?

פרופיל 25 ומעלה.

מה כולל המסלול?

קורס טרום צבאי שנמשך 4 חודשים. ההכשרה של שני המסלולים הינה 20 שבועות בתנאי בסיס סגור.

איפה משרתים?

בסיסי אמ"ן פתוחים וסגורים ברחבי הארץ.

 

-

השיבוץ לתפקיד נקבע לפי מכלול הנתונים האישיים שלכם, העדפותיכם, שיקולים מקצועיים וצרכי הצבא. ייתכנו שינויים בתנאי הקבלה שמופיעים כאן ובשיקולים הנוספים שבאים לידי ביטוי במעמד בחינת המועמדות שלכם לתפקיד. למתאימים מביניכם תינתן אפשרות קידום למסלולי הדרכה, פיקוד וקצונה.

האם התפקיד דורש מיון?

בנים נדרשים לעבור מיון

בנות נדרשות לעבור מיון

מה התפקיד נותן לי?

ניסיון לאזרחות

יכולת טכנית

אנשים סימנו כי המידע עזר להם

מסלול שחקים - אח"מ
מסלול שחקים