אנשים סימנו כי המידע עזר להם

מועמדים שנתוניהם נמצאו מתאימים לתנאי הסף שנקבעו על ידי חיל המודיעין יזומנו לגיבוש למיון הפוטנציאל הראשוני. חלון המיונים מתקיים בין החודשים אוגוסט לאפריל מדי שנה.

קריטריון נוסף למיון: דפ"ר 90 (לא כולם, סינון עפ"י מבחנים קוגניטיביים בצו הראשון) ומגמה ריאלית.

מסלול שחקים הוא מסלול משולב המאגד 7 תתי מסלולים ו-2 תוכניות לימודים לתואר ראשון בחיל המודיעין: שוב"ל, אמנון, ארזיםשמ"מ, מח"א, אח"מ, אע"מ ואמ"מ.

 

בוגרי המסלול משתלבים בהפקה, עיבוד ומחקר של מידע מודיעיני ובמסגרת תפקידם נדרשים לעבודה עם אתגרים מודיעיניים, אינטלקטואליים וטכנולוגיים.

מועמדים שנתוניהם נמצאו מתאימים לתנאי הסף שנקבעו על ידי חיל המודיעין יזומנו לגיבוש למיון הפוטנציאל הראשוני. חלון המיונים מתקיים בין החודשים אוגוסט לאפריל מדי שנה.

 

ההכשרות מתקיימות במתקן אזרחי במסגרת קורס טרום צבאי (טר"צ) או במסגרת קורסים צבאיים במתקני הדרכה שונים. לאחר מכן משובצים בוגרי "שחקים" בבסיסים שונים.

 

בשל ייחודיות המסלולים ומשך ההכשרה הממושך, כל מסלולי "שחקים" מחייבים חתימה לתקופת שירות קבע של בין חצי שנה לשנתיים בהתאם למסלול, וכן חתימה על התחייבות לשרת באורך שירות החופף לבנים על פי חוק שירות ביטחון (עבור נשים).

 

-

השיבוץ לתפקיד נקבע לפי מכלול הנתונים האישיים שלכם, העדפותיכם, שיקולים מקצועיים וצרכי הצבא. ייתכנו שינויים בתנאי הקבלה שמופיעים כאן ובשיקולים הנוספים שבאים לידי ביטוי במעמד בחינת המועמדות שלכם לתפקיד. למתאימים מביניכם תינתן אפשרות קידום למסלולי הדרכה, פיקוד וקצונה.

האם התפקיד דורש מיון?

בנים נדרשים לעבור מיון

בנות נדרשות לעבור מיון

מה התפקיד נותן לי?

ניסיון לאזרחות

אנשים סימנו כי המידע עזר להם

מסלול שחקים - אמ"מ
מסלול שחק