אנשים סימנו כי המידע עזר להם

תפקיד מאתגר, חדשני, הדורש עצמאות, איתנות ועבודה בשטח

תפקיד מאתגר, חדשני, הדורש עצמאות, איתנות ועבודה בשטח. בתור מפעיל דיגיטלי מבצעי נייד, תוכלו לאפשר לעצמכם שירות בסביבה מבצעית ומאתגרת ולתרום רבות למאמץ המבצעי של צה"ל תוך תפעול מערכות רדיו ותקשורת מתקדמות, בואו לתפקיד באגף מתפתח טכנולוגי.

מהם תנאי הקבלה?

פרופיל 64 ומעלה, קב"א 52 ומעלה (בנות קב"א 48 ומעלה). מותנה במעבר תחקיר ביטחוני.

ציוני מא"ה (לבנות בלבד):

הפעלה טכנית 3 ומעלה, שדה 3 ומעלה, עיבוד מידע 2 ומעלה.

מה כולל המסלול?

טירונות 02 והכשרה של כ-7 שבועות בקריית ההדרכה. ההכשרה כוללת הסמכה להפעלת מערכות רדיו ותקשורת מתקדמות ומגוונות, ותפעול תקלות במערכות שליטה ובקרה מרכזיות.

איפה משרתים?

כלל יחידות צה"ל המבצעיות.

 

-

השיבוץ לתפקיד נקבע לפי מכלול הנתונים האישיים שלכם, העדפותיכם, שיקולים מקצועיים וצרכי הצבא. ייתכנו שינויים בתנאי הקבלה שמופיעים כאן ובשיקולים הנוספים שבאים לידי ביטוי במעמד בחינת המועמדות שלכם לתפקיד. למתאימים מביניכם תינתן אפשרות קידום למסלולי הדרכה, פיקוד וקצונה.

מה התפקיד נותן לי?

יכולת טכנית

ניסיון לאזרחות

אנשים סימנו כי המידע עזר להם

מגן טופז
מפעיל/ת תקשוב מבצעי בחיל האוויר