אנשים סימנו כי המידע עזר להם

מפעילים החיילים מערכות מוטסות או קרקעיות המשבשות בדרכים שונות את אמצעי הלחימה של האויב.

התפקיד כולל לקיחת חלק מרכזי בתעסוקה המבצעית של חיל האוויר ושל צה"ל. במהלך תפקידם, מפעילים החיילים מערכות מוטסות או קרקעיות המשבשות בדרכים שונות את אמצעי הלחימה של האויב. הם לוקחים חלק בלתי נפרד בתכנון ובניהול העבודה השוטפת והמבצעית: בטיסות, פריסות שטח, הדרכות, אימונים ועוד.

 

מהם תנאי הקבלה?

פרופיל 72 ומעלה, קב"א 48 ומעלה לבנים, קב"א 51 ומעלה לבנות. נדרש דפ"ר 50 ומעלה. בנות נדרשות לחתום על התחייבות לשרת באורך שירות החופף לבנים על פי חוק שירות ביטחון ולשירות מילואים פעיל.

ציוני מא"ה (לבנות בלבד):

הפעלה טכנית 2 ומעלה, עיבוד מידע 3 ומעלה.

מה כולל המסלול?

טירונות 03, הכשרה ראשונית בת 3 חודשים והכשרה מבצעית בת 5 חודשים.

איפה משרתים?

בסיסי חיל האוויר השונים.

תהליך המיון:

מיון הכולל מבחנים ממוחשבים, העוברים יזומנו לבדיקות רפואיות ותחקיר ביטחוני.

 

-

השיבוץ לתפקיד נקבע לפי מכלול הנתונים האישיים שלכם, העדפותיכם, שיקולים מקצועיים וצרכי הצבא. ייתכנו שינויים בתנאי הקבלה שמופיעים כאן ובשיקולים הנוספים שבאים לידי ביטוי במעמד בחינת המועמדות שלכם לתפקיד. למתאימים מביניכם תינתן אפשרות קידום למסלולי הדרכה, פיקוד וקצונה.

האם התפקיד דורש מיון?

בנים נדרשים לעבור מיון

בנות נדרשות לעבור מיון

מה התפקיד נותן לי?

יכולת פיקוד והדרכה

ניהול וארגון

אנשים סימנו כי המידע עזר להם

מפעיל/ת מודיעין אלקטרוני (מודא"ל)
מסלולי ערבית