אנשים סימנו כי המידע עזר להם

ביצוע מיון ראשוני מקוון הכולל סדרת שאלונים אישיותיים ומבחנים קוגניטיביים, המתאימים יבצעו מיון המשך פרונטלי הבודק תחומים נוספים הנדרשים לתפקיד.

מפעילי מודיעין אלקטרוני אחראים על מתן תמונה מודיעינית בזמן אמת תוך הפעלת מערכות מודיעין מתקדמות. השירות הינו ביחידה מבצעית העוסקת בהגנת שמי המדינה מפני טרור אווירי, איתור מטרות לתקיפה ואבטחת פעילות כוחות צה"ל וגופי ביטחון נוספים. חלק מהמפעילים משרתים בגפים מוטסים.

אפשרויות קידום ופיתוח בשירות: קידום לראש/ת משמרת, יציאה לפיקוד, יציאה לקצונה.

 

מהם תנאי הקבלה?

פרופיל 72 ומעלה,  נדרש דפ"ר 50 ומעלה. בנות נדרשות לחתום על התחייבות לשרת באורך שירות החופף לבנים על פי חוק שירות ביטחון ולשירות מילואים פעיל.

ציוני מא"ה (לבנות בלבד):

הפעלה טכנית 2 ומעלה, עיבוד מידע 3 ומעלה, השקעה והתמדה 3 ומעלה.

מה כולל המסלול?

טירונות 03, הכשרה ראשונית בת 3 חודשים והכשרה מבצעית בת 5 חודשים.

איפה משרתים?

שירות בבסיס נבטים במתכונת בסיס סגור.

תהליך המיון:

ביצוע מיון ראשוני מקוון הכולל סדרת שאלונים אישיותיים ומבחנים קוגניטיביים, המתאימים יבצעו מיון המשך פרונטלי הבודק תחומים נוספים הנדרשים לתפקיד.

 

-

השיבוץ לתפקיד נקבע לפי מכלול הנתונים האישיים שלכם, העדפותיכם, שיקולים מקצועיים וצרכי הצבא. ייתכנו שינויים בתנאי הקבלה שמופיעים כאן ובשיקולים הנוספים שבאים לידי ביטוי במעמד בחינת המועמדות שלכם לתפקיד. למתאימים מביניכם תינתן אפשרות קידום למסלולי הדרכה, פיקוד וקצונה.

האם התפקיד דורש מיון?

בנים נדרשים לעבור מיון

בנות נדרשות לעבור מיון

מה התפקיד נותן לי?

יכולת פיקוד והדרכה

ניהול וארגון

אנשים סימנו כי המידע עזר להם

מפעיל/ת מודיעין אלקטרוני (מודא"ל)
מסלולי ערבית