אנשים סימנו כי המידע עזר להם

עבודת ההצפנה כוללת ניהול של חומרים מסווגים בעזרת מכשירים ייחודיים.

מרכז הצופן והביטחון היא היחידה הלאומית לפתרונות צופן והגנה בסייבר לגופים הביטחוניים השונים. ביחידה מתבצע מחקר ופיתוח מערכות ייעודיות כנגד תקיפות ואיומי סייבר באוויר, ביבשה ובים. תוצרי היחידה הם בעלי ערך ייחודי לכלל הגופים הממלכתיים במדינה, לרבות גופים ותעשיות ביטחוניות ואזרחיות. ביחידה מגוון של תפקידים. 

תהליך המיון וההכשרה-
אפשרות א: מורכב משני ימי מיון, האחד שלב מקצועי הכולל מבחנים קוגנטיביים וראיונות, השלב השני הינו שלב אישיותי הכולל ראיון פסיכולג. 
אפשרות ב: איתור במסגרת מיון אשכול מקצועות המחשב, לאחר מעבר בהצלחה של שלושת שלבי המיון. 
למתאימים תינתן האפשרות ליציאה לקצונה.

מהם תנאי הקבלה?

דפ"ר 70 ומעלה. מיועד לנשים וגברים כאחד. הארכת שירות חובה ל- 32 חודשים. מותנה במעבר תחקיר ביטחוני. 

מה כולל המסלול?

הכשרה של 12 שבועות בקד"צ ועוד כ- 16 שבועות הכשרה בשירות חובה. 

איפה משרתים?

יחידת מצו"ב במחנה צריפין.

 

 

-

השיבוץ לתפקיד נקבע לפי מכלול הנתונים האישיים שלכם, העדפותיכם, שיקולים מקצועיים וצרכי הצבא. ייתכנו שינויים בתנאי הקבלה שמופיעים כאן ובשיקולים הנוספים שבאים לידי ביטוי במעמד בחינת המועמדות שלכם לתפקיד. למתאימים מביניכם תינתן אפשרות קידום למסלולי הדרכה, פיקוד וקצונה.

האם התפקיד דורש מיון?

בנים נדרשים לעבור מיון

בנות נדרשות לעבור מיון

מה התפקיד נותן לי?

ניסיון לאזרחות

קורס

אנשים סימנו כי המידע עזר להם

מגן צופן
מפעיל/ת מודיעין אלקטרוני (מודא"ל) מוטס