אנשים סימנו כי המידע עזר להם

במסגרת התפקיד אחראים המפק"צים על לימוד תכני הטירונות השונים, שמירה על הסדר והמשמעת ועל טיפול בבעיות הפרט של חייליהם.

פיקוד על צוותי חיילים (בדומה למ״כים) במהלך הטירונות והקורס במטרה להכינם לשירות הסדיר. המפק״צים מפקדים על חיילים המגיעים מאוכלוסיות ייחודיות בחוות השומר ובמחו״ה אלון בתנאי בסיס סגור ואחראים על ניהול לו"ז היום, העברת תכני טירונות (אב"כ, עזרה ראשונה, קליעה ועוד), שמירה על סדר ומשמעת והקניית ערכים לשירות הצבאי.

מהם תנאי הקבלה?

פרופיל 72 ומעלה, קב"א 48 ומעלה.

ציוני מא"ה (לבנות בלבד):

שדה 2 ומעלה, יחסי אנוש 3 ומעלה, הדרכה 2 ומעלה, עבודת צוות 3 ומעלה, פיקוד 3 ומעלה.

מה כולל המסלול?

טירונות 02 וקורס באורך של 9 שבועות בבה״ד החינוך שבקריית ההדרכה בנגב.

איפה משרתים?

אחד מבסיסי חיל החינוך והנוער (בה״ד החינוך, מחו״ה אלון, חוות השומר).

תהליך המיון:

הרצאת פתיחה, שאלון אישי וריאיון אישי - קרא עוד

 

-

השיבוץ לתפקיד נקבע לפי מכלול הנתונים האישיים שלכם, העדפותיכם, שיקולים מקצועיים וצרכי הצבא. ייתכנו שינויים בתנאי הקבלה שמופיעים כאן ובשיקולים הנוספים שבאים לידי ביטוי במעמד בחינת המועמדות שלכם לתפקיד. למתאימים מביניכם תינתן אפשרות קידום למסלולי הדרכה, פיקוד וקצונה. 

האם התפקיד דורש מיון?

בנות נדרשות לעבור מיון

בנים נדרשים לעבור מיון

מה התפקיד נותן לי?

יכולת הדרכה ופיקוד

קורס

חיילים מספרים

חיילים מספרים

"אם את לא מאמינה בחייל ואת לא שם בשבילו - אף אחד אחר לא יהיה שם במקומך". סמל שיי סביצקי, מפקדת צוות, ישבה איתנו לשיחה על החוויות השונות והרגעים המשמעותיים שהשפיעו לה על השירות "החוויות הקשות הן גם החוויות הכי טובות, כי את לומדת יותר על עצמך ועל העולם". קחו רגע ותקראו את סיפורה>

תהליך המיון

תהליך המיון

המיונים להוראה והדרכה של חיל החינוך והנוער מתקיימים מדי שנה בשני מועדי מיון בחורף ובקיץ, בהם ממיינים מלש"בים בעלי רצון לעבודה עם קידום אוכלוסיות ייחודיות לתפקידים השונים של מש״קי ההו״ד (הוראה והדרכה). הנה כל מה שאתם צריכים לדעת על הליך המיון

אנשים סימנו כי המידע עזר להם

מפקד/ת כיתת טירונים (מ"כ/ית)
מגן טופז