אנשים סימנו כי המידע עזר להם

החיילים אחראים על תפעול מערכת הבקרה של התקשורת המאובטחת הצה"לית.

התפקיד כולל בקרת מערכת התקשורת בצה"ל. החיילים אחראים על תפעול מערכת הבקרה של התקשורת המאובטחת הצה"לית, מתן סיוע לטכנאים בשטח והעברת תקלות לטיפול המוקדים הטכניים.

 

מהם תנאי הקבלה?

פרופיל 45 ומעלה, קב"א 49 ומעלה (לבנות 45 ומעלה). מותנה במעבר תחקיר ביטחוני.

ציוני מא"ה (לבנות בלבד):

הפעלה טכנית 3 ומעלה, יחסי אנוש 2 ומעלה, ניהול וארגון 2 ומעלה, קשב מתמשך 3 ומעלה.

מה כולל המסלול?

טירונות 02 והכשרה של 5 שבועות בצריפין. 

איפה משרתים?

בסיסי צה"ל ברחבי הארץ.

 

-

השיבוץ לתפקיד נקבע לפי מכלול הנתונים האישיים שלכם, העדפותיכם, שיקולים מקצועיים וצרכי הצבא. ייתכנו שינויים בתנאי הקבלה שמופיעים כאן ובשיקולים הנוספים שבאים לידי ביטוי במעמד בחינת המועמדות שלכם לתפקיד. למתאימים מביניכם תינתן אפשרות קידום למסלולי הדרכה, פיקוד וקצונה.

מה התפקיד נותן לי?

יכולות טכניות

ניסיון לאזרחות

אנשים סימנו כי המידע עזר להם

מציל/ה ומפעיל/ת בריכה
מפקד/ת כיתת טירונים (מ"כ/ית)