אנשים סימנו כי המידע עזר להם

אחריות התפקיד מתבטאת בהפרדה בין הכלים, שמירת השבת בבסיס וניהול ההכנות לקראת חג הפסח.

השגחה על הכשרתם של מטבחי הצבא ביחידות צה"ל השונות. אחריות התפקיד מתבטאת בהפרדה בין הכלים, שמירת השבת בבסיס וניהול ההכנות לקראת חג הפסח. כמו כן דורש התפקיד אחריות על מוצרי מזון וברירתם. תנאי השירות הם במתכונת של שבוע - שבוע.

 

מהם תנאי הקבלה?

פרופיל 25 ומעלה, נדרש רקע דתי.

מה כולל המסלול?

טירונות 02 ושלושה שבועות של הכשרה.

איפה משרתים?

יחידות צה"ל ברחבי הארץ

 

-

השיבוץ לתפקיד נקבע לפי מכלול הנתונים האישיים שלכם, העדפותיכם, שיקולים מקצועיים וצרכי הצבא. ייתכנו שינויים בתנאי הקבלה שמופיעים כאן ובשיקולים הנוספים שבאים לידי ביטוי במעמד בחינת המועמדות שלכם לתפקיד. למתאימים מביניכם תינתן אפשרות קידום למסלולי הדרכה, פיקוד וקצונה.

קורס

מה התפקיד נותן לי?

ניסיון לאזרחות

אנשים סימנו כי המידע עזר להם

נגן/ית בתזמורת צה"ל
מש"ק/ית נפגעים