אנשים סימנו כי המידע עזר להם

העבודה מתבצעת בסביבה טכנולוגית, במשמרות ובכוננות גבוהה להזנקות ואירועים.

המש"קים אחראים על גילוי וזיהוי תמונה אווירית במרחב האווירי של מדינת ישראל ומחוצה לו. התפקיד כולל משימות בתחום המבצעי כגון הזנקת מטוסים ומסוקים, וכן משימות בתחום בקרת התעבורה כמו תיאום וניהול תעבורת המטוסים ואחראיות על התקשורת בין יחידות הבקרה וגורמי הצבא. העבודה מתבצעת בסביבה טכנולוגית, במשמרות ובכוננות גבוהה להזנקות ואירועים.

 

מהם תנאי הקבלה?

פרופיל 25 ומעלה (לבנים 64 ומטה), קב"א 52 ומעלה דפ"ר 50 ומעלה. התפקיד פתוח לבנים שאינם מיועדים ללחימה בלבד.

ציוני מא"ה (לבנות בלבד):

ניהול וארגון 2 ומעלה, עיבוד מידע 3 ומעלה, עבודת צוות 3 ומעלה, קשב מתמשך 3 ומעלה.

מה כולל המסלול?

טירונות: 02 ו-11 שבועות הכשרה.

איפה משרתים?

ביחידות השליטה וביחידות הבקרה של חיל האוויר.

תהליך המיון:

מיון הכולל מבחנים ממוחשבים בירפ"א. במידה ותעברו את המבחנים בהצלחה תדרשו לבצע וסיווג בטחוני.

 

-

השיבוץ לתפקיד נקבע לפי מכלול הנתונים האישיים שלכם, העדפותיכם, שיקולים מקצועיים וצרכי הצבא. ייתכנו שינויים בתנאי הקבלה שמופיעים כאן ובשיקולים הנוספים שבאים לידי ביטוי במעמד בחינת המועמדות שלכם לתפקיד. למתאימים מביניכם תינתן אפשרות קידום למסלולי הדרכה, פיקוד וקצונה.

האם התפקיד דורש מיון?

בנים נדרשים לעבור מיון

בנות נדרשות לעבור מיון

מה התפקיד נותן לי?

יכולת פיקוד והדרכה

ניסיון לאזרחות

אנשים סימנו כי המידע עזר להם

מש"ק/ית דוברות
מש"ק/ית ביטחון מידע (ב"ם)