אנשים סימנו כי המידע עזר להם

מש"קי התיאום הימי אחראים על ריכוז מידע, תהליכי בקרה, תיאום ושמירה על סדרי הבטיחות

מש"קי התיאום הימי לוקחים חלק מרכזי בכל תחום התיאום בין מטה המבצעים בבסיסם לבין מערך הספינות. כחלק מתפקידם, מהווים מש"קי התיאום הימי חלק משמעותי במערך המבצעי וכמו כן גם את הבסיס לכל ההתנהלות השגרתית והתקינה של הביטחון השוטף בשעת חירום, בתרגילים ובמבצעים. מש"קי התיאום הימי אחראים על ריכוז מידע, תהליכי בקרה, תיאום ושמירה על סדרי הבטיחות.

 

מהם תנאי הקבלה?

פרופיל 64 ומעלה, קב"א 53 ומעלה. התפקיד פתוח עבור בנים שלא מיועדים ללחימה בלבד.

נתוני מא"ה (לבנות בלבד):

ניהול וארגון 2 ומעלה, עיבוד מידע 3 ומעלה, עבודת צוות 3 ומעלה, קשב מתמשך 3 ומעלה.

מה כולל המסלול?

טירונות 02, הכשרה של 5 שבועות בבה"ד חיל הים בחיפה ולאחר מכן הסמכה בבסיס בו משובצים. 

איפה משרתים?

כלל בסיסי חיל הים השונים

  

-

השיבוץ לתפקיד נקבע לפי מכלול הנתונים האישיים שלכם, העדפותיכם, שיקולים מקצועיים וצרכי הצבא. ייתכנו שינויים בתנאי הקבלה שמופיעים כאן ובשיקולים הנוספים שבאים לידי ביטוי במעמד בחינת המועמדות שלכם לתפקיד. למתאימים מביניכם תינתן אפשרות קידום למסלולי הדרכה, פיקוד וקצונה.

מה התפקיד נותן לי?

יכולת טכנית

קורס

איפה תהיה ההכשרה?

איפה תהיה ההכשרה?

בסיס ההדרכה של זרוע הים בחיפה, מכשיר את מרבית המתגייסים לחיל הים החל מהטירונות ועד לקורסי קצונה מתקדמים. בין היתר, מוכשרים בבה"ד זרוע הים הלוחמים הימיים, בקריות השליטה הימית, הצוללנים, החובלים והמערך הטכני החופי והימי. בואו לראות חלק מהשדרוגים שנעשים בבה"ד בשנים האחרונות >

חיילים מספרים

חיילים מספרים

הקשר עם הספינות, לוח הזמנים ופעולות מיוחדות - על כל זה ועוד אחראים מש"קי התיאום הימי (מת"י) שרואים את התמונה הכוללת. רב"ט אסתר שמואל, מש"קית תיאום ימי בבסיס חיפה, נותנת לנו הצצה לתפקיד עם המון אחריות שעוזר לכוחות בים לתפקד בצורה הטובה ביותר >

אנשים סימנו כי המידע עזר להם

לוחם אתגרים
רכז/ת אספקה מוצנחת (אורז/ת אפסניה מוצנחת)